ของ 7 อย่าง ไม่ควรวางไว้บนหัวเตียง

บทความที่น่าสนใจ

ห้องนอนเป็นห้องที่สมควรจะห้องที่ดีที่สุดและต้องเป็นห้องที่สบายที่สุด ไม่ควรมีอะไรมารบกวนการนอน เพราะการนอนหลับ คือการพักผ่อนที่ดีที่สุด หลังจากเหนื่อยกับกิจวัตรมาทั้งวัน แต่การนอนหลับให้สนิทนั้นยากนัก บางคืนสะดุ้งตื่นขวัญผวา เป็นเพราะอะไรคุณเคยหาสาเหตุหรือไม่ วันนี้เราจะมาแนะนำถึงเรื่องนี้ค่ะ 7 สิ่งที่ไม่ควรวางไว้บนหัวเตียง เพราะจะทำให้นอนหลับไม่สนิท เป็นอันตราย ต่อร่างกาย และทำให้ฝันร้าย ขวัญผวาได้

1.นาฬิกาปลุก

คนที่ใช้นาฬิกาปลุก เพื่อปลุกให้ตื่นทุกวัน ถ้าเอาไปวางไว้บนหัวนอนก็จะสร้างความเครียดว่า มันจะปลุกเมื่อไหร่ ถ้ามันไม่ปลุกจะทำอ ย่ า งไร คิดไปต่างๆนานา เป็นเหตุทำให้นอนหลับไม่สนิท หลับๆตื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บอาจทำให้เป็นความดันโ ล หิ ต สู งได้

2.ต้นไม้สีเขียว หรือ ด อ กไม้

ต้นไม้หรือ ด อ กไม้ที่ช่วยเพิ่มออกซิ เจ นให้กับห้องนอนของเรา แต่ก็ใช่ว่าจะดีเสมอไป หากคุณเลือกต้นไม้หรือด อ กไม้ที่มีกลิ่นฉุน มันจะกลับกลายเป็นการรบกวนการนอนหลับของคุณ อาจทำให้คุณเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ ค ลื่ นไ ส้ หรือส่งผลให้ไม่สบายอ ย่ า ง รุ น แ ร งได้

3.วิทยุหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ก็ไม่ควรวางไว้บนหัวเตียงทั้งนั้น เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดอาจมีคลื่นรบกวนส ม อ งทำให้นอนหลับไม่สนิท กระสับกระส่าย เพราะฉะนั้นควรเปลี่ยนจุดหรือย้ายตำแหน่งให้ไกลออกจากเตียงนอน

4.ตุ๊กตาที่มีขน

เนื่องจากตุ๊กต าที่มีขนนั้นเป็นตั ว จั บฝุ่นละอองและแ บ ค ที เ รี ยได้เป็นอ ย่ า งดี หากเราเอาไว้ใกล้ๆกับเตียงนอน อาจทำให้เราต้องนอนสู ด ด ม เอาตั ว ไ ร ฝุ่ น เข้าไปทาง ป อ ด ทำให้เป็นโ ร คเกี่ยวกับทางเ ดิ น ห า ยใจ หรือระคายเคืองผิ ว ห นั งได้ เพราะฉะนั้นทางที่ดีภายในห้องนอนไม่ควรมีตุ๊ ก ต าที่มีขน หรือให้เ ด็ กนอนก อด ด้วย

5.เครื่องหอมและต้นกระบองเพชร

พวกเครื่องหอมที่มีกลิ่นฉุ นมากๆ ไม่ควรเลยที่จะนำมาไว้บน หัวเตียง เพราะจะทำให้คุณระคายเคืองจมูกตอนได้ ส่วนต้นกระบองเพชร หากคุณเกิดนอนดิ้นแล้วเอามือไปฟาดมันเข้า ไม่อย ากจะคิดสภาพเลย

6.หมอนอิง

หมอนอิงนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะวางไว้บนหัวนอนได้เสมอไป เพียงแต่คุณต้องรั ก ษ าความสะอาดให้ดีดี มิเช่นนั้นแล้วหมอนอิงนี่แหละที่จะเป็นตัวจับฝุ่นให้คุณนอนดมทุกคืน สุดท้ายก็จะเป็นโ ร คเกี่ยวกับทางเ ดิ นห า ย ใ จจนในที่สุด

7.โทรศัพท์มือถือ

เป็นอั น ต ร า ยตั้งแต่เวลาก่อนนอนแล้ว เพราะแน่นอนร้อยทั้งร้อยคุณก็จะเล่นโทรศัพท์มือถือกันก่อนนอนแน่นอน คลื่นจากโทรศัพท์มือถือนั้นเหมือนภัยเงียบ ที่มีผลต่อระบบสายตาโดยตรง ซึ่งอาจจะเสี่ยงเป็นโ ร คต้ อหินหรือจอป ระ ส าทต าเกิดความเสียหายได้

พอเล่นเสร็จคุณก็จะนำมันไว้ใกล้มือ หรือบริเวณตำแหน่งหัวนอน บ้างก็ใช้เป็นนาฬิกาปลุก คลื่นจากโทรศัพท์มือถือนั้นก็จะเข้ามาทำความเสียหายให้กับระบบประสาทส่วนกลางโดยตรง อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ นอนไม่หลับและมีอาการอื่นๆเข้ามาแทรกได้

นอกจากนี้ตำแหน่งของห้องนอนและตำแหน่งของเตียงก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นผลต่อการนอนของเรา วันนี้เราเพิ่มเติมเรื่องตำแหน่งที่นอนให้ค่ะ

สิ่งต้องห้ามในการจัดเตียงนอน ที่ทุกคนควรรู้
1.ไม่ควรวางหัวเตียงอยู่ตรงหน้าต่าง เพราะอากาศที่ผ่ านเข้ามาอาจนำน้ำค้าง หมอก หรือความเย็นเข้ามาสู่ศีรษะโดยตรง ทำให้ป่วยง่าย หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรหาผ้ าม่านมาปิดไว้เมื่อถึงเวลลานอน

2.ไม่ควรติดกระจกไว้ปลายเตียงนอน เรื่องนี้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วเกี่ยวกับศ าส ต ร์ ฮวงจุ้ย ที่กล่าวว่าจะทำให้คุณนอนไม่หลับ และอาจทำให้เตียงหั ก ไม่สมหวังในชีวิตคู่ หากสามารถย้ า ยได้ก็ควรย้ ายไปไว้ตรงจุดอื่นที่ไม่สะท้อนเตียงนอน แต่หากขยับไม่ได้ก็ให้หาผ้ ามาคลุมไว้

3.ห้ามนอนใต้ขื่อหรือคาน ตามความเชื่อ โบราณที่ว่า บริเวณนั้นเป็นที่อยู่ของผ ีบ้านผ ีเรือน หากใครนอนใต้ขื่อ ก็อาจจะเกิดอาการผ ีอำ ฝัน ร้า ยบ่อยๆ เ จ็ บ ป่ วยไม่สบายนั่นเอง

4.ไม่ควรวางเตียงนอนระหว่างประตูกับหน้าต้าง เพราะทางโบราณเชื่อว่าเป็นทางผีผ่ าน ถือว่าเป็นจุดอั บ โช ค ทำให้นอนหลับไม่สบายตอนกลางคืน ทางที่ดีควรย้ ายตำแหน่งเตียงไปยังมุมที่ป ล อ ด ภั ย อาจจะชิดทางใดทางหนึ่ง หรือมุมใดมุมหนึ่งก็ได้

5.ไม่ควรหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตก เพราะจะเป็นการสะสมแม่เหล็กที่จะเข้าสู่เท้าก่อน และระบายออกทาง ศรี ษะ เนื่องจากโลกหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ทำให้แม่เหล็กจากด ว งอาทิตย์ถูกส่งจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ซึ่งสวนทางกับทิศทางนอน ทางที่ดีควรหันหัวนอนไปทางทิสตะวันออก ทิศเหนือ และทิศใต้จะดีกว่า

6.ไม่ควรวางเตียงให้ตรงกับประตูห้องนอน ควรย้ ายไปวางตรงจุดอื่นที่ไม่ตรงกับประตู ถ้าไม่สามารถย้ ายได้ ให้ใช้เฟอร์นิเจอร์เตียงนอนที่แข็งแรง หรือทำผ้ าม่านมาปิดกั้นไว้

การจะวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ในบ้านเราต้องทำการศึกษาให้ดี ว่าอะไรควรวางไว้ตรงไหน โดยเฉพาะเตียงนอน ที่พักผ่อนของเราต้องนอนแล้วสบายที่สุด เพื่อลดความเ ห นื่ อ ยล้าและบูทพลังขึ้นมาใหม่ เพื่อเริ่มต้นกับเช้าวันใหม่ในวันรุ่งขึ้น

รอลเอาไปปรับใช้ในห้องนอนของทุกคนนะคะ อันไหนดีอันไหนไม่ดีก็เอาออกตรงไหนดีแล้วก็รักษาต่อไป เราต้องปรับให้เหมาะสมกับตัวเรา

เคตรดิตที่มา : krustory

เรียบเรียงโดย : สาระบทความ