ทำบุญธรรมดา ให้เป็น มหาบุญกุศล

บทความที่น่าสนใจ

“ง่ายๆที่ทุกคนทำได้และได้อานิสงส์มากจนประมาณมิได้เลย”

บุญทะเพียงคนเดียวย่อมมีแรงบุญประมาณหนึ่ง แต่หากว่าร่วมกันสร้าง ย่อมกลายเป็“มหาบุญกุศล”ยิ่งใหญ่เปรียบดังกำลังของคนๆเดียว ย่อมไม่อาจสู้กำลังของคนหมู่มากได้

น้ำที่ไหลมารวมกันย่อมเกิดพลังมหาศาลก่อเกิดประโยชน์มากมาย การร่วมสร้างพระพุทธรูป หล่อพระอรหันต์ พระอริยสงค์ ครูบาอาจารย์และศาสนสถาน สิ่งสักสิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ การร่วมสร้างหนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมทาน เพื่อให้ทุกดวงจิต แนบแน่นในธรรมถึงวัตรปฏิบัติ คำสอน และโมทนาพระคุณความดีของพระพุทธเจ้าเป็นบุญใหญ่ พลิกจากมืดไปสู้สว่างได้

เพราะในการสร้างต้องใช้จิตที่มีกำลัง เจตนาที่แรงกล้า เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มีโอกาสสร้างบุญกุศใหญ่ร่วมกัน บุญที่เกิดจะมีพลังมาก ส่งผลคลายอุปสรรคกรรม ทั้งที่เผชิญอยู่และกำลังจะเกิดขึ้น บุญนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินมาก ให้ทำตามกำลัง ขอให้เงินจริงๆ กรใช้แรงกายในการช่วยก่อสร้างบุญกุกศและขออนุโมทนาบุญนั้น ทุกครั้งก็จะได้บุญมากด้วยเช่นกัน

“อยู่ที่เจตนาและใจเป็นที่ตั้ง” ขอให้กระทำด้วยเจตนาและความศรัทธาที่ว่า “จะสร้างวิหารทานเหล่านั้นเพื่อให้พระพุทธศษสนาได้ดำรงอยู่สืบต่อไป”

บุญนี้จะมากขึ้นทวีคูณและไม่มีวันหมด จนสิ่งก่อสร้างพังทลายหรือหมดกำลังบุญไปเอง

การสวดมนต์ทำความดี ก้อย่าได้ใจร้อน อย่าโลภ ทำไปเรื่อยๆ ถึงคราวบุญกุศลที่ทำไว้ ก็จะจัดสรรให้ร่ำรวย เป็นสุขเองโดยไม่ต้องอ้อนวอนขอให้เหนื่อย หลวงพ่อปาน โสนันโท

เคตรดิตที่มา : ธ.ธรรมรักษ์

เรียบเรียงโดย : สาระบทความ