การเจริญสติ…มีอานิสงส์มากกว่าที่คิด

บทความที่น่าสนใจ

การที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทย เกิดในศาสนาพุทธ ที่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ถือว่าโชคดีมากแล้ว ยังมีคำสอนวิธีปฏิบัติตนให้พ้นทุกข์

บทความดีๆวันนี้ เรื่อง การเจริญสติปัญญาและการบริหารจิต จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันได้เลยครับ

การเจริญสติ…มีอานิสงส์มากกว่าที่คิด การบริหารจิต คือ การเจริญสติปัญญา (หรือนิยมเรียกสั้นๆ ว่า “การเจริญสติ”) ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นในโลกตะวันออกนั้น

ปัจจุบันเป็นที่นิยมกันทั่วโลก และทางตะวันตกได้ทำการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สามารถพิสูจน์ว่าการบริหารจิตส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกของโครงสร้างสมองซึ่งมีผลต่อการพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นตามไปด้วย

ประโยชน์หรืออานิสงส์ที่ได้จากการเจริญสติมีดังนี้

1.ส่งเสริมให้สุขภาพจิตดี สามารถบริหารจัดการและป้องกันความเครียด และมีความสุขสงบเย็น

2.กระตุ้นให้ความจำดี สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดี

3.มีจิตใจที่อิสระ เปิดกว้าง ไม่ยึดติด เป็นกลาง และปลอดจากอคติ

4.มีสมาธิจดจ่อในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย คนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่าการทำอะไรพร้อมกันหลายอย่างในเวลาเดียวกัน จะได้ผลงานมาก แต่จริงๆ แล้วกลับได้ผลงานน้อยลง เพราะสมองต้องเสียพลังงานในการปรับความคิดกลับไปกลับมา มิหนำซ้ำยังอาจเกิดความไม่ปลอดภัยเพราะเสียสมาธิ

5.มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น มีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และให้การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น

6.เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ช่วยให้สามารถป้องกันและบรรเทาโรคทางกายต่างๆ เช่น ไข้หวัด เจ็บคอ ฯ

7.เสริมสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต มีจิตใจเข้มแข็งในการเผชิญกับวิกฤตการณ์ชีวิต

โดยการมีสติปัญญารู้เท่าทันตัวเอง ผู้อื่น โลก และชีวิต สามารถยอมรับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นอย่างสงบเย็น และมีสติในการจัดการกับปัญหาไปตามเหตุปัจจัยอันควร

8.เสริมสร้างพลังฟื้นตัว เมื่อเกิดปัญหาหรือความทุกข์กาย (เจ็บป่วย) ทุกข์ใจ (การสูญเสีย ความผิดหวัง อกหัก)

คนที่เกิดความผิดหวัง หรืออกหัก ก็สามารถทำใจให้กลับมาเป็นปกติได้เร็ว

9.ใช้ชีวิตอย่างมีสติกำกับ ไม่ประมาท รู้จักลงมือฝึกฝนปฏิบัติในสิ่งที่ดีต่อชีวิต เช่น การดูแลสุขภาพตนเอง

การบริหารกาย บริหารจิต อารมณ์ และปัญญา การพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง

เป็นอย่างไรบ้างครับ กับบทความการ การเจริญสติ…มีอานิสงส์มากกว่าที่คิด หากคิดว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนๆ อย่างลืมส่งต่อให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับ

อ่านแล้วถ้าหากคิดว่าเราทำได้ หรือเห็นว่ามันดีอย่างไรก็ลองไปปฏิบัติตามกันนะ หรือว่าใครอยากหาความรู้เพิ่มเติมก่อนที่จะลงมือปฏิบัติก็ลองหาพระนักปฏิบัติดีๆสักองค์ลองไปสนทนาธรรมกับท่านและลองปฏิบัติดู น่าจะได้อะไรดีๆกลับมาเยอะ

เคตรดิตที่มา : ธรรมทาน

เรียบเรียงโดย : สาระบทความ