4 ลักษณะของลูก ที่เกิดมาใช้ห นี้พ่อแม่

บทความที่น่าสนใจ

หนุ่มสาวที่มีความรัก และคิดจะสร้างครอบครัวด้วยกัน ก็จะมีสิ่งที่ทั้งสองต้องการนั้นก็คือการมีลูกเพื่อให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบได้

การมีลูกนั้นคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของคนที่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ ลูกคือโซ่ทองคล้องใจและนำมาซึ่งความเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ แม้เราจะยอมรับกว่าจะเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้น มาสร้างความเหน็ดเหนื่อยในชีวิตไม่น้อย แต่หากได้ลูกที่ดีมาเกิด ถือเป็นสุดยอ ดปรารถนาที่ความเหนื่อยของพ่อแม่จะห า ยเป็นปลิดทิ้ง

สำหรับแม่วันนี้เรามีเรื่องราวที่แฝงไปด้วยปริศนาธรรม แล้วต ามหลักในเรื่องของความเชื่อเก่าโบราณ ต ามหลักแห่งกฎในภพชาติอ ดีตทั้ง 3 ชาติได้บันทึกไว้ว่า

คนทุกคนนั้นเกิดมาย่อมหนีไม่พ้นสิ่งที่ตัวเองได้ก่อและกระทำเอาไว้ ในเรื่องของการพบพรากลาจากทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วมีเวรกรรมเป็นของตัวเอง

มีเหตุผลของกรรม คนทุกคนย่อมหลุดไม่พ้นทางเส้นนี้ เกิดมาก็ต้องชดใช้ เมื่อเกิดในเวลาต่อไปชีวิตก็จะได้เริ่มต้นใหม่และสุขสบาย

สามีและภรรยา ทุกคู่นั้นเกิดมามีส่วนร่วมในการสร้างกรรมดีและกรรมไม่ดี ถ้าทำไม่ดีร่วมกัน มาก็ไม่สามารถอยู่บ้านเรือนเคียงกันได้ ดังเช่นสามีภรรย คู่หนึ่งที่

ก่อกรรมดีร่วมกันมาย่อมสมานสามัคคีรักใคร่กลมเกลียว หากบ้านไหนที่ทำไม่ดีร่วมกัน มา สุดท้ายแล้วชีวิตก็จะเจอ กับปัญหา ส่วนบุตรนั้นจะเกิดมาใน 4 ลักษณะดังต่อไปนี้

1.มาใช้ห นี้ชาติก่อน

เกิดมาใช้ห นี้ชาติก่อนในหนหลัง เขานั้นเป็นห นี้บิดามารดาไว้ โดยไม่ได้ชดใช้คืน เมื่อเขาเกิดมาในชาตินี้จึงต้องเป็นคนที่ทำงานหนัก หาเลี้ยงเพื่อตัวเองและเลี้ยงดูบิดามารดา แต่ก็อ ย่ างว่า การเป็นห นี้บิดามารดาแม้ว่าจะมากน้อยเพียงใด หากมีห นี้มากก็จะต้องเลี้ยงดูเป็นอ ย่ างดี

แล้วแต่จะแก้ไข หากเราเป็นลูกเป็นหลานที่ผูกเวรคู่กรรมเอาไว้ รู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างไม่ดีต่อกันคำตอบสิ่งเหล่านี้มีทางแก้ คือพาลูกหลานเข้าวัดทำบุญ หมั่นบำเพ็ญบุญกุศล ปฏิบัติธรรม เมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจในเรื่องของเวรกรรมแล้วนั้น ก็ย่อมแปรสภาพเปลี่ยนจากไม่ดีกลายเป็นดีได้ ชาติปางก่อนก็จะเบาบางลง

2.มาล้างเเค้น

สิ่งใดที่ได้ทำร่วมกัน มาเกิดในครอบครัวเดียวกันตั้งแต่อ ดีตชาติจนมาถึงปัจจุบันแล้วทำให้ชีวิตไม่ดี เจอแต่ปัญหา เขาเรียกบวบประเภทนี้ว่า ลูกทอระพี เขานั้นเกิดมาเพื่อที่จะทำให้ชีวิตตกอับ เข้ามาล้างเเค้น ดังนั้นแล้วอย่าได้ผูกเวรไว้กับเขาเลย เจ้ากรรมนายเวรยังพอปกป้องได้ แต่คนที่เกิดมาเป็นลูกเป็นหลานในตระกูลเดียวกันนั้นจะต้องทำอย่างไร นั่นเป็นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีเวรกรรมเป็นของตน

3.เกิดมาทวงหนี้

ลูกที่เกิดมาทวงห นี้นั้น เหตุเป็นเพราะว่าบิดามารดาแต่ชาติปางก่อนเป็นผู้ที่ก่อห นี้สินไว้ ใช้ไม่หมด ห นี้ที่ว่านี้อาจจะเป็นห นี้ในเรื่องของการงาน ห นี้ของการทวงคืนสิ่งของ ห นี้ความดีความชอบ เขาเกิดมาเพื่อทวงสิ่งที่เขาเป็นของเขา หากเป็นห นี้กันน้อย บางคนเกิดมาให้ดูแลแค่ปี 2 ปีเขาก็จากไปแล้ว หากเป็นห นี้เยอะเท่าไหร่ เมื่อชดใช้หมดเขาก็จะจากไปในช่วงระยะเวลานั้น ต่อให้คุณจะรักเขามากแค่ไหนก็ต าม ก็รั้งเขาไว้ไม่อยู่ เขาไม่เคยคิดจะใส่ใจ หากเป็นห นี้เยอะ เลี้ยงดูเขาจนเติบใหญ่จบมหาวิทย าลัยโด่งดังก็ตาม ในวันที่จบเขาอาจจะไปวันนั้นก็ได้ หากคนๆหนึ่งเลี้ยงดูบิดามารดาแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วปล่อยปละละเลย เลี้ยงได้แค่กายแต่ไม่หล่อเลี้ยงหัวใจ ไม่เลี้ยงจิตใจ สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงต้องการให้เราได้พบเจอเท่านั้น อาจมาในรูปแบบของเจ้ากรร มนายเวร ไม่ช้าไม่นานเขาก็จากไป

4.มาทดแทนบุญคุณในอดีต

บุญคุณในอ ดีตนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สั่งสมร่วมกัน มาด้วยพระคุณที่มีต่อกัน จึงสั่งสมให้มาอยู่ในภพชาตินี้เป็นครอบครัวเดียวกัน เรียกได้ว่าเป็นลูกกตัญญู เขาเกิดมาเพื่อทดแทนพระคุณ มักจะเป็นคนที่ฉลาด มีความเจริญในชีวิต เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ บุคคลเหล่านี้เขาจะไม่ทำอะไรเสียหายให้กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องปวดหัว

รู้จักลูกทั้งสี่แบบแล้ว ว่าเราต้องดูแลลูกของเราอย่างไร ลูกนั้นเกิดมาแบบไหนเราต้องทำตัวแบบไหนกับพ่อแม่หรือบ้างคนอาจจะกลัวการมีลูกไปเลยก็ได้ ว่าไหม

ที่มา postsod