บทสวดมนต์ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปทำบุญ ทำแล้วชีวิตดี

เรื่องเด่น

ใครที่ไม่มีเวลาไปทำบุญที่วัดแต่อยากเริ่มต้นทำบุญบ้าง แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดี เริ่มจากการสวดมนต์บทสั้นๆก่อนนอนก่อนน่าจะเหมาะสมกับคนเริ่มต้น

การสวดมนต์นั้น ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับทุกคนในยุคนี้ สะดวกมากในทุกเพศ ทุกวัยและไม่ใช่เรื่องของคนแก่ คนเคร่งครัดอีกต่อไปเหมือน

ที่เคยเป็นและเราเข้าใจผิดกันอย่างนั้น บทสวดมนต์ต่างๆ มีการเผยแพร่ออ กมามากมายในรูปแบบต่างๆ ที่เห็นกันและได้ยินกันจนเคยชิน มากมาย

ในแต่ละวันหลายคน มีเวลาว่างไม่เท่ากัน และบางคนแค่เดินทางไป กลับ จากบ้านกับที่ทำงาน ก็หมดไปวันหนึ่งแล้วล่ะ และยิ่งถ้าจะหาเวลาไปทำบุญแล้วละก็ คงย ากเข้าไปใหญ่

วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆ มาบอ กต่อ ถ้าคุณไม่ว่างหรือไม่มีเวลา หรือหาเวลาไปทำบุญไม่ได้ก็แค่ ส ว ด ม น ต์ บทนี้ เป็นบท ส ว ด เพื่อให้มีสติ ตั้งมั่น และแก้เคราะห์ที่ไม่ ดีได้ บทส วด อิติปิโส เท่าอายุ +1 บท ส ว ด สรรเสริญพระพุทธคุณ เป็นบท ส ว ด เพื่อให้มีสติ ให้ตั้งมั่น และแก้เคราะห์ที่ไม่ ดีได้

“อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชา จะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ”

เป็นบทสวด สรรเสริญ พระพุทธคุณให้สวดตามจำนวนอายุของเรา+1 เช่น ถ้าอายุ 20 ก็ส วด 21 จบ บท ส ว ด นี้ นอ กจากแก้เคราะห์สำหรับคนที่เห็นว่าพื้นด วงไม่ค่อยจะดี

และรู้สึกเกิดความวิตกกังวล ไม่สบายใจ หาเวลาไปทำบุญไม่ได้ ก็ให้ส ว ดบทนี้ ทำทุกวันก็ยิ่งดี ส่วนใครที่ดูแล้วดีอยู่แล้ว ก็ ส วดเพื่อให้พื้นด วงดียิ่งขึ้น เสริมสร้างบารมีให้ตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

และบทสวดนี้ใครที่จิตอ่อน นอนไม่ค่อยจะหลับ หรือเห็นอะไรที่เป็น วิ ญ ญ า ณ ก็ให้ส วดบทนี้ไปเรื่อยๆ

จะหลุ ดจากอาการที่ว่านั้นได้ คาถาบริก ร ร มและปฏิบัติเพื่อปลดห นี้ ต่อเจ้าก ร ร มนายเ ว รเมื่อแต่อ ดีตชาติ

ต่อด้วยคาถาปลดห นี้ปลดก ร ร ม เนื่องจากเราทุกๆ คนเคยมีมาตั้งแต่อ ดีต ทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดี พอมาในชาตินี้จึงปรากฏว่า เกือบทุกคนที่ต้องเ สี ยเงินทอง เ สี ยท รั พ ย์สินไปโดยไม่ได้คืน มา

เช่น มีผู้มาขอยืมไปแล้วไม่เอามาคืน โดนลักทรัพย์ โดนอุบัติเหตุ ในทรัพย์สินทุกชนิดเสียหายบางคนขายของโดยสินเชื่อแล้วไม่ได้เงิน บางคนก็โดนโกงแชร์

ให้ท่อง นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ แล้วให้พูดต ามนี้ ท่านเจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลายที่ข้าพ เจ้า ชื่อ นามสกุล ได้ติดห นี้ท่าน เท่าใด เวลาใด แต่อ ดีตชาติ ถึงปัจจุบันชาติ

ทั้งโดยเจตนาและโดยไม่ได้เจตนาก็ต ามข้าพเจ้าขอปาวารณาว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะทยอยใช้ห นี้คืนให้ทุกบาททุกสต างค์จนกว่าจะหมด และขออโหสิก ร ร มให้กับข้าพเจ้า เพื่อความสุขความเจริญของข้าพเจ้าและครอบครัวเทอญ

เวลาหยอ ดเหรียญ ให้บริก ร ร มขอความที่กล่าวไว้ข้างต้น และให้ถือเหรียญหนึ่งบาท ไว้ในมือ พูดเสร็จแล้วให้เอาเหรียญหนึ่งบาทหยอ ดกระปุกหรือถ้วยไว้ทุกๆ วันให้ครบสี่เดือน แล้วเอาเหรียญทั้งหมดไปทำทาน ทำบุญ ไม่ต้องนำไปใช้ซื้ อของกลับมาใช้ ขอให้ท่านทำเมื่อตอนเข้าก่อนจะใช้เงินต่างๆ ในทุกวัน

เริ่มต้นด้วยการสวดบาสั้นๆแล้วเมื่อเราทำได้แล้วก็เริ่มหาบทสวดที่เราชอบหรือว่าตามที่เราสดได้ เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วเราจะมีสมาธิและจิตเริ่มนิ่ง ทำให้เราได้บุญเพิ่มขึ่นง่ายๆโดยไม่ต้องเสียงเวลาไปวัด

เครดดิตที่มา : san-sabai

เรียบเรียงโดย : สาระบทความ