11 บาปกรรม ที่จะทำให้คุณไม่มีวันทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองได้

บทความที่น่าสนใจ

เพื่อนๆเคยรู้ไหมว่าทำไหมทำคุณคนไม่เคยขึ้นหรือว่าทำไมคนอื่นเจริญรุ่งเรืองแล้วทำไหมเราไม่เป็นเหมือนเขาทั้งที่มีอะไรทุกอย่างเท่ากันหรือเหมือนกันทุกอย่าง

วันนี้เราจะพาคุณนั้นไปดูบาปกรร มที่ยิ่งทำยิ่งทำให้คุณไม่สามารถลืมต าอ้าปากได้ เพราะมันจะเป็นกรรมที่ปิดบังการทำมาหากินของคุณ กับบทความ 11 บาปกรรมที่จะทำให้คุณไม่มีวันทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองได้ไปดูกันว่าบาปกรรมอะไรที่จะทำให้ชีวิตของคุณตกต่ำลงทุกวัน

บาป เป็นกรรมที่ทำให้ชีวิตเราตกต่ำ คืออุปสรรคที่ขวางทุกความสำเร็จหยุดทุกบาปได้ ชีวิตดีขึ้นบาป นั้นประกอบด้วยเจตนา และไม่เจตนาซึ่งไม่ว่าจะเป็นอย่างไร

แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ต้องไม่ดีการเกิดบาปเป็นไปได้ 3 ทางด้วยกัน คือ ทางวาจา ทางกาย และทางใจในทางธรรมมีการกล่าวถึง บาป 11 อย่าง ที่เราอาจเผลอทำ นั้นมีอยู่ว่า

บาปที่ 1 การไม่คบบัณฑิต แต่คบคนพาล

บาปที่ 2 การชอบโกหกไม่รักษาคำพูดของตน

บาปที่ 3 การเป็นผู้เกียจคร้าน ไม่ขยันทำมาหากิน

บาปที่ 4 เป็นผู้ที่ ไม่กตัญญูรู้คุณต่อบุพการี

บาปที่ 5 การมัวเมาในอบายมุข

บาปที่ 6 ความแข็งกระด้าง ไม่อ่อนน้อมถ่อมตน

บาปที่ 7 การไม่รู้จักปล่อยวางใน กามารมณ์ และไม่ยินดีในพรหมจรรย์

บาปที่ 8 ยกย่องให้เกียรติคนเลวให้มีอำนาจเหนือตน

บาปที่ 9 ความตระหนี่ถี่เหนียวและเห็นแก่ตัว

บาปที่ 10 การไม่ยินดี ในคู่ครองของตน

บาปที่ 11 การไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบัน ไม่รู้จักอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตหนทางแห่งความเสื่อม 11 ประการนี้ พระพุทธองค์ท่านย้ำเสมอว่า เป็นทางเสื่อม สุดที่มนุษย์ควรเลี่ยง ที่สุดเพราะในบางครั้งเราอาจเผลอ

ใครที่อ่านแล้วมันตรงกับตัวเองก็เลิกทำกันเถอะนะ หยุดการกระทำที่ไม่ดีที่จะทำให้เราไม่เจริญ กระทำไปแต่ก็จะปิดทางเจริญทั้งปวงนั้นอยู่ดีนั่นแหละ มันดึงชีวิตตกต่ำอย่างที่สุด ปิดทุกทางบุญหากละทั้ง 11 ประการนี้ได้ จะเกิดบุญใหญ่ เปิดทางบุญขึ้น เปิดทางเจริญให้แก่ชีวิตของตน

เครตดิตที่มา : yimlamun

เรียบเรียงโดย : สาระบทความ