การไหว้แม่ย่านางรถที่ถูกวิธี ต้องไหว้แบบไหนถึงจะมีโชค

ทั่วไป

ใครที่มีรถบ้าง สิ่งหนึ่งที่คนมีรถควรที่จะต้องทำกันเป็นสิ่งแรกคือการ ไว้แม่ยางนาง คนไทยเชื่อว่ารถทุกคันมรแม่ย่านางเหมือนกับที่คนมีเรื่อต้องไหว้แม่ย่านางเรือ

ความเชื่อในเรื่องของแม่ย่านางรถอยู่คู่กับคนไทยมาแต่โบราณ ทุกครั้งที่มีการออกรถใหม่เรามักจะนำรถมาทำพิธีต่างๆเพื่อช่วยเสริมกำลังใจในการขับขี่ให้ปลอดภัย ช่วยทำให้เรามีสติในการใช้รถใช้ถนนเรียกว่าเป็นการทำให้เกิดความเป็นสิริมงค ลกับรถของเรา และในทุกวันปีใหม่หรือในโอกาสการทำบุญต่างๆก็เช่นกัน เรามักจะมีการไหว้ แม่ย่า นางรถอยู่เสมอ โดยสิ่งที่ต้องทำและขั้นตอนการไหว้ มีดังนี้

สิ่งที่ต้องเตรียม
1.ผลไม้ 5 อย่าง ให้เน้นกล้วนน้ำว้าสุก 2 หวี และผลไม้อื่นๆอีก 4 อย่างโดยให้เลือกผลไม้ที่เป็นมงคล

2.น้ำ

3.ข้าว

4.หมายพลู

5.ยาเส้น

การไหว้แม่ย่านาง รถนั้นนิยมทำกันในช่วงวันปีใหม่หรือต้นปี หรืออาจเป็นช่วงวันสงกรานต์ที่เป็นวันปีใหม่ของไทยก็ได้ แต่หากใครไม่สะดวกที่จะทำในช่วงปีใหม่ก็ให้ถือเอาตามฤกษ์สะดวกเป็นสำคัญ สำหรับรถยนต์ทั่วไปควรไหว้ปีละครั้ง แต่ถ้าเป็นรถทัวร์หรือรถตู้ควรไหว้ปีละ 2 ครั้ง

การจัดโต๊ะวางของไหว้ควรจัดในตอนเช้าและให้สตาร์ทรถ แล้วทำการบีบแตรรถ 3 ครั้ง เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย และจุดธูป 9 ดอก บอกคำถวายของไหว้แก่แม่ย่านางรถ ดังนี้

บทไหว้แม่ย่านางรถ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธํสสะ (3จบ)

สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ

ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ

ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ

ลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่านางรถ ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกทั้งหลาย เทอญ สาธุ

จากนั้นให้เราพูดถึงสิ่งดีๆและความมีโชคการค้าขายขอให้รุ่งเรืองในกิจการจงเกิดขึ้นแก่เรา แล้วรอ 20 นาที จึงจุดยาเส้น 3 มวนให้เจ้าที่ จากนั้นรอ 3 นาที จึงมาลาของถวาย

คำลาของไหว้แม่ย่านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา

ข้าฯขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็นยารักษาโรคอย่าให้เกิดโทษเลย

นะ เสสัง มังคะลา ยาจามะ

เป็นสิ่งดีๆที่คนมีรถต้องทำเพื่อความสบายใจ และเพื่อให้เราใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เพื่อใหเเราได้เดินทางปลอดภัยและเสริมโชคไปในตัว เป็นอันเสร็จพิธีไหว้และลาของไหว้ให้กับแม่ย่านางรถ เมื่อเราได้ทำพิธีนี้แล้วเราก็จะสามารถขับรถได้อย่างสบายใจและเป็นการเพิ่มสิริมงคลให้กับชีวิตของเรา ให้มีความปลอดภัยในการขับขี่รวมทั้งได้โชคลาภที่ช่วยทำให้กิจการต่างๆของเราเป็นไปได้อย่าง ราบรื่นและเจริญรุ่งเรือง

เคตรดิตที่มา : krustory

เรียบเรียงโดย : สาระบทความ