6 วิธีเร่งให้ผลไม้ออกนอกฤดู สำหรับมือใหม่

บทความที่น่าสนใจ

ใครที่ชอบปลุกผลไม้ไว้ทานเองบ้าง หรือว่าใครที่ชอบปลูกมะนาวหรือมะม่วงแล้วต้องให้ให้ได้กินตลอดทั้งปีบ้างวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆที่จะทำให้ผลไม้ของคุณสามารถกินได้ตลอดทั้งปี แม้ปลูกเพียงอย่างละต้น ไปดูวิธีการทำให้ผลไม้ออกนอกฤดูหรือออกให้เรากินทั้งปีกันดีกว่า

1.การสับเปลือก

การสับเปลือกรอบลำต้น หรือรอบกิ่งของไม้ผล จะนิยมทำกับ ต้นมะม่วงและต้นขนุน ซึ่งแผลที่เกิดจากการสับนั้น จะมีรวงดอกงอกออกมาพร้อมกับใบอ่อน หากต้องการให้ตอกงอกตรงไหน ก็ให้ทำการสับที่เปลือกตรงบริเวณนั้นโดยใช้ มีดพร้า หรือขวานสั บเปลือกตามลำต้นหรือกิ่งวิธีการสับเปลือกนี้อาจเป็นต้นกำเนิดขอการตอกแก่นฝางใส่ลำต้นขนุนโดยวิธีเพิ่มผลผลิตนี้อาจกล่วด้วเป็นการบังคั บให้ตันขนุนออกดอกได้ผลมากขึ้นโดย ให้ตัดแก่นฝางออกเป็นแท่งเล็กๆ (ประมาณไม้จิ้มฟัน)

จากนั้นนำแท่งแก่นฝางที่ได้ตอกใส่ลำตันขนุน อยากให้ตันขนุนออกดอกตรงไหน ก็ตอกแก่นฝางฝังตรงนั้น เมื่อถึงฤดูกาลออกดอกออกผลของตันขนุน ดอกก็จะงอกออกจากบริเวณที่ตอกแก่นฝาง

เช่นเดียวกับการสับเปลือก สำหรับการสับเปลือกหรือตอกแก่นฝางนี้ ถ้าเราสั บหรือตอกใกล้หรือถี่กันมากเกินไป อาจทำให้ดอกงอกออกมามากเกินไปและทำให้ผลผลิตอาจเกิดขึ้นมากเกินไป ซึ่งอาจจะไม่สมบูรณ์ทุกผล เช่นนั้นเราอาจเด็ดลูกอ่อนที่คิดว่าไม่สมบูรณ์ออกจากรวง เพื่อให้ลูกผลที่สมบูรณ์เติบโตได้อย่างเต็มที่

2.การเฉือนเปลือก

การเฉือนเปลือก เป็นเทคนิควิธีทำให้ส่วนที่มีการเฉือนเปลือกนั้นเคลื่อนย้ายอาหารไม่สะดวกตามวัฏจักรการลำเลียงอาหารของต้นพืช ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนปลายของกิ่งเกิดดอกได้ในที่สุด โดยวิธีนี้จะต้องใช้มีดพร้าที่มีความคมเฉือนเปลือกบริเวณกิ่งที่สมบูรณ์หรือลำต้นของไมผล ให้ลึกประมาณ 1 – 2 นิ้ว

( เฉือนแต่ไม่ตัดออกจากตัน ) จะปรากฏคล้ายปากฉลามจากนั้นใช้กิ่งไม้เท่าก้านไม้ขีดหรืออาจจะใช้กัานไม้ขีดจริงๆ ก็ได้สอดขัดเข้าไปในส่วนที่ยังติดกับลำต้นส่วนเปลือกที่ยังติดอยู่กับลำตัน แล้วใช้พลาสติกหรือเชือกฟางพันทับส่วนที่มีการสอดขัดนี้ให้แน่นกระชับพั นรวบข้ากับกิ่งการเคลื่อนย้ ายอาหารจากลำตันสู่ใบจะเกิดอุปสรคและคั่งค้างสะสมอยู่ที่บริเวณที่พันรอบตัวยพลาสติก ส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีดอกงอกและออกผลได้ในที่สุด

3.การควั่นกิ่ง

การควั่นกิ่ง ถือเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดใน การเพิ่มผลผลิตนอกฤดูกาล โดยเทคนิคจะใช้มืดที่มีความคมควั่นเอาเปลือกรอบกิ่งหรือรอบลำตันออก ซึ่งจะเกิดเป็นรอยแผลแคบๆ ส่งผลให้ท่อลำเลียงอาหารถูกตัดขาด แต่ท่อลำเลียงน้ำยังคงอยู่เช่นเดิม ทำให้เซลล์เนื้อเยื่อยังคงมีการเจริญเติบโต เมื่อสารอาหารที่ถูกปรุงเสร็จ มีการคั่งสะสมอยู่ในบริเวณเหนือรอยแผลที่ควั่น จะส่งผลให้ เกิดดอกออกผลได้แม้จะเป็นเวลานอกฤดูกาล

4.การใช้ลวดรัด

การใช้ลวดรัด จะทำให้เกิดผลเช่นเดียวกับการควั่นกิ่ง เพียงแต่มีวิธีทำที่ต่างกัน เพราะการควั่นกิ่งอาจจะต้องใช้ความชำนาญในการควั่นเปลือกออก ซึ่งหากควั่นลึกเกินไปท่อลำเลียงน้ำตรงก็อาจจะถูกตัดขาดไปด้วยเช่นนั้น การไข้ลวดรัดรอบกิ่งหรือรอบลำต้นจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับท่อลำเลียงน้ำเหมาะสำหรับมือใหม่ ทั้งนี้วิธีการใช้ลวดรัดจะต้องใช้กับไม้ผลที่ยังมีขนาดเล็ก

หรือกิ่งที่มีขนาดแล็กอยู่ โดยใช้ลวดเหล็กวัตขันให้แน่น จากนั้นใช้ปูแดงนั้นทาที่บริเวณที่เกิดแผลจากลวด เพื่อป้องกันไมให้เชื้อโรคต่างๆ เข้าสู่แผล ขั้นตอนสุดท้ายใช้พลาสติกเชือกฟาง หรือเทปพันสายไฟพันทับอีกครั้ง เพื่อป้องกันน้ำเข้าแผลที่เกิดขึ้นจากลวด มือลำดันหรือกิ่งที่ถูกลวดรัดเติบโตเพิ่มขนาดขึ้น ลวดที่รัดจะตัดเปลือกจนขาด ทำให้ท่อลำเลียงอาหารถูกตัดขาดไปด้วยเซ่นเดียวกับวิธีควั่นกิ่ง ส่งผลให้บริเวณที่เปลือกถูกตัดขาดนั้น เกิดออกดอกออกผลได้ในที่สุด

5.การลอกเปลือก

การลอกเปลือก ก็ส่งผลเดียวกันกับ วิธีควั่นกิ่ง โดยวิธีนี้จะใช้มีดที่มีความคม กรีดเปลือกออกให้เป็นแถบเล็กๆ ยาวประมาณ 1 – 1.5 ฟุตตามแนวยาวของกิ่ง จากนั้นลอกดึงเอาเปลือกไม้นั้นออกจากกิ่ง ทำให้ท่อลำเลียงอาหารถูกตัดขาด อาหารที่ปรุงเสร็จจะถูกกักและสะสมอยู่บริเวณเหนือรอยแผลที่เกิดขึ้นจากการลอกเปลือกและเกิดดอกออกผลได้ในที่สุด

6.การทำให้ใบร่วง

การทำใบให้ร่วง วีรีนี้มักใช้ได้ผลมากที่สุดกับตันสัมเขียวหวาน โดยในช่วงก่อนที่จะถึงฤดูกาลออกดอกของตันส้มเล็กน้อย จะต้องทำให้ตันสัมเขียวหวานขาดน้ำ เมื่อต้นสัมขาดน้ำใบจะร่วงหล่นส่วนหนึ่งทำให้อัตราส่วนของ ธาตุคาร์โบไฮเดรตและไนโตรจนที่ลำตันดูดซึมได้เหลือมาขึ้น เพราะใบร่วงหล่นไปแล้วบางส่วนทำให้ธาตุดังกล่าวเหลือมาก จึงทำให้ปริมาณของธาตุดังกล่าวเหมาะสมที่ดอกจะเกิดตันสัมเขียวหวานจะออกดอกในที่สุดหรือออกดอกมากกว่าปกตินั่นเอง สำหรับไม้ผลอื่นๆ ก็สามารถทำได้ผลเช่นเดียวกัน แต่จะต้องทดลองทำเพื่อให้ได้ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับไม้ผลแต่ละชนิด

ความสมบูรณ์ของต้นพืช ถือเป็นเรื่องสำคัญ

ก่อนที่เราจะทำการทรมานตันไม้ ขอเรียกใหม่ดีกว่าหลอกตันไม้ เราจะต้องพิจารณาถึงความสมบูรณ์ของตันพืชด้วยถ้าตันพืชอ่อนแอไม่แข็งแรง การหลอกต้นไม้จะทำให้พวกเขาเกิดวิกฤตได้และสร้างความเสียหายให้แก่ต้นพืช เช่นนั้นไม้ผลที่เราจะตัดสินใจใช้วิธีการหลอกเพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มหรือให้ได้ผลผลิตนอกฤดูกาลจะต้องมีความสมบูณ์ทั้งลำตันและใไม่เป็นโรคมีปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมการหลอกรรมชาติจึงจะได้ผลสำเร็จสูงสุด
ช่วงเวลาที่เหมาะสมก็สำคัญเช่นเดียวกัน

วิธีต่างๆ ในการหลอกไม้ผล เพื่อให้ออกดอกทั้งไมัผลที่ไม่เคยออกดอกเพิ่มดอกให้ไม้ผลเพื่อเพิ่มผลผลิตหรือต้องการได้ผลผลิตนอกฤดูกาล จำเป็นจะต้องหาช่วงเวลาทองที่เหมาะสมที่สุด ไม้มผลบงชนิดอาจไม่ตอบสนองและกลายเป็นผลเสียหากเราใชีวิธีสับเปลือก ในช่วงเวลาที่ตันไม้ขาดธาตุอาหาร

หรือใช้วิธีควั่นกิ่งตันไม้ที่อยู่ในช่วงที่ขาดธาตุอาหาร และน้ำ และใช้วิธีหลอกตันไม้หลังจากที่ไม้ผลให้ผลผลิตไปแล้วไม่นาน ผลที่ได้อาจเกิดความเสียหายที่อาจทำให้เราท้อแท้ เช่นนั้นเราควรศึกษาธรรมชาติของไม้ผลแต่ละชนิดให้ดีก่อนที่จะเลือกวิธี หลอกต้นไม้ แล้วจึงค่อยลงมือทำ

เพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถมีผลไม้ให้ทานทั้งปีกันแล้ว ใครที่ชอบวิธีการไหนเลือกใช้ได้ตามความชอบความสะดวกให้การใช้งานการหาอุปกรณ์ ได้เลยจ้า

เครตดิตที่มา : อ.พจน์ อินทรนนท์

เรียบเรียงโดย : สาระบทความ