เปิด 3 สิ่ง ที่ต้องทำ คนละครึ่งเฟส 2 รับเงินเพิ่ม 500

เรื่องเด่น

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63 หลังจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเพิ่มวงเงินจำนวน 500 บาท ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง ในระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา ผู้ได้รับสิทธิกลุ่มเดิม 10 ล้านคน สามารถกดปุ่มยืนยันเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 2 ผ่านแอพพลิเคชัน เป๋าตัง ได้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป โดยมี 3 ขั้นตอนเพื่อรับเงินอีก500 บาทเพิ่ม มีดังต่อไปนี้

1.เข้าสู่ G-Wallet บนแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง กดเมนู คนละครึ่ง

2.กดยอมรับเงื่อนไข และรับสิทธิ

3.แสดงผลการรับสิทธิสำเร็จ

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งกลุ่มเดิม จะใช้จ่ายวงเงิน 3,000 บาทเดิมได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และใช้จ่ายวงเงินเพิ่มอีก 500 บาท ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2564 ซึ่ง ปุ่มยืนยันการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 จะปรากฏเตือน บนหน้าแอปพลิเคชันทุกครั้ง จนกว่าผู้ได้รับสิทธิเดิม จะกดยืนยันรับสิทธิ และปุ่มดังกล่าวจะไม่มีวันหมดอายุ สำหรับการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งระยะที่ 2 เพิ่มเติมอีก 5 ล้านคน ซึ่ง จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00 น.-23.00 น. วันที่ 16 ธันวาคม นี้ จนกว่าจะครบ 5 ล้านสิทธินั้น

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การลงทะเบียน มีขั้นตอนเช่นเดียวกับระยะแรก คือ

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com โดยกรอกข้อมูลชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดตั้งแอพพลิเคชัน”เป๋าตัง”

2.รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน

3. ติดตั้งแอปพลิเคชัน เป๋าตัง และยืนยันตัวตน และเมื่อดำเนินการครบ สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอพพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับสิทธิเงินร่วมจ่ายจากรัฐร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 3,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคา-31 มีนาคม

โดยผู้ได้รับสิทธิจะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ หรือ วันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ สำหรับ คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้ที่ถูกตัดสิทธิจากการไม่ใช้สิทธิในระยะแรก สามารถลงทะเบียนระยะที่ 2 ได้