ลามเอาไม่อยู่ เตรียมล็อก28 จังหวัดสีแดง

เรื่องเด่น

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 2 ม.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.แถลงว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 216 ราย เป็นในประเทศ 214 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ใน สถานที่กักกันของรัฐ 2 ราย รวมผู้ยืนยันสะสม 7,379 ราย หายแล้ว 4,299 ราย รักษาในโรงบาล 3,016 ราย เพิ่ม 1 ราย รวม 64 ราย โดยรายที่ 64 เป็นหญิงไทย อายุ 47 ปีอาชีพรับจ้าง อยู่ที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรีทั้งนี้รายใหม่ 214 รายในประเทศนั้น มีประวัติเชื่อมโยงกับกลุ่มก้อนใน จ.สมุทรปราการ 3 ราย จ.ระยอง 1 ราย พัทยา จ.ชลบุรี 1 ราย มีประวัติไปสถานที่เสี่ยงอื่น มีอาชีพเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ก่อนหน้านี้ 23 ราย อยู่ระหว่างสอบสวน 154 ราย จากค้นหาผู้ติดเชิงรุกในชุมชน (แรงงานต่างด้าว) 32 ราย ยังไม่มีจังหวัดพบผู้ติดเพิ่มขึ้น โดยยังอยู่ที่ 53 จังหวัด

 

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า แต่ถ้าตัวเลขไม่ลดลงและมีข้อแม้ที่แปรเปลี่ยนไปเช่น ไม่ร่วมมือ การติดเชื้อสูงขึ้น ทรัพยากรไม่พอ ต้องไปขั้นที่ 2 คือ จำกัดเวลาเปิด-ปิด สถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น (รวมทั้งจำกัดการเปิดกิจการบางประเภทด้วย) เหมือนกับช่วงล็อกดาวน์ แต่เราไม่ใช้คำว่าล็อกดาวน์ ปิดสถาน ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เพิ่มความเข้มข้นเร่งค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฎหมาย งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เพิ่มความเข้มข้นมาตรการควบคุมการเดินทางข้ามจังหวัด แต่ตอนนี้ยังเดินทางได้

 

โฆษก ศบค.กล่าวอีกว่า ถ้าปฏิบัติตาม 6 ข้อมาตรการป้องกันได้ ก็ยังมีอิสระดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ทั้งหมด ถ้าไม่ได้ก็ต้องตั้งด่านเต็มไปหมด เพียงแต่ประกาศหรือไม่ประกาศเคอร์ฟิวเท่านั้น แต่คิดว่าคงไม่ประกาศเคอร์ฟิวในช่วงเวลาข้างหน้านี้ เพื่อที่ทุกอย่างได้ดำเนินการไปได้ สถานศึกษายังคงหยุดเรียน การสอน เว้นกิจกรรมที่มีความจำเป็น เช่น อาหารกลางวันกับเด็กในถิ่นทุรกันดาร เร่งรัดและเพิ่มการทำงานแบบ Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ เร่งรัดการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนในพื้นที่เสี่ยง กิจกรรม/กิจกรรมเสี่ยง กลุ่มบุคคลเสี่ยง จำกัดเวลาออกนอกเคหสถานในพื้นที่ ศปก.จังหวัดกำหนด ห้วงเวลาดำเนินการตามที่นายกฯในฐานะ ผอ.ศบค.เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะ กรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายมาตรการฯในเงื่อนไขที่ ศบค.กำหนด

 

นพ.ทวีศิลป์ยังกล่าวว่า ทั้งนี้ การจำกัดเวลาออกนอกเคหสถาน ในที่ประชุมพูดคุยกันมาก ถ้ามีตรงนี้เกิดขึ้นจังหวัดสามารถออกได้ แต่ละพื้นที่จะเป็นคนกำหนด ถ้าเป็นคนที่ในจังหวัดติดสูงมากๆอาจจะล็อกดาวน์ก็เป็นไปได้ โดยยืดหยุ่นในแต่ละพื้นที่ ถ้าคิดว่าจังหวัดตัวเองถูกล็อกดาวน์แล้วไปอยู่จังหวัดข้างๆกับจังหวัดข้างๆก็ต้องถูกล็อกพื้นที่มากขึ้น เพราะฉะนั้น 28 จังหวัดถือว่ารับชะตาเดียวกัน จริงๆไม่อยากให้เครียด แต่ตัวนี้ไว้ใจไม่ได้ เพราะมามากขนาดนี้