ผู้มีสิทธิ สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

เรื่องเด่น

เปิดเงื่อนไขผู้มีสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ พ.ศ. 2564 สายข่าวรายงานว่ากระทรวงการคลังเตรียมจะนำเทคโนโลยี่บล็อกเชน (blockchain)เข้ามาตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัตรของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ เพื่อคัดกรองคนที่จนไม่จริงออกไป รอบใหม่ที่จะเปิดให้สมัครบัตรสวัสดิกาแห่งรัฐนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 14.5ราย จำเป็นต้องมาลงทะเบียนใหม่ด้วย (รายเก่าต้องลงทะเบียนใหม่ด้วย)

เงื่อนไขผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1.เป็นคนไทย

2.อายุ 18 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่สมัคร)

3.ว่างงาน หรือ มีรายได้เฉลี่ยในครอบครัวไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี

4.ไม่มีทรัพย์สินการเงินเกิน 1 แสนบาท เช่น เงินฝากในธนาคาร เป็นต้น

5.มีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณา

6.มีบัตรเคดิตจะถูกนำมาพิจารณา

7.ใช้เทคโนโลยี่ บล็อกเชน เข้ามาตรวจสอบ

เพิ่มเติมการคิดรายได้เฉลี่ยในครอบครัวจะยึดตามทะเบียนบ้าน เช่น ท่านอาศัยอยู่ 4 คน

คนที่ 1 มีรายได้ต่อปี 400,000 บาท

คนที่ 2 มีรายได้ต่อปี 300,000 บาท

คนที่ 3 ไม่มีรายได้

คนที่ 4 มีรายได้ต่อปี 35,000 บาท

ขั้นตอนที่ 1 ให้นำรายได้ต่อปี 4 คนในครอบครัวมารวมกัน จะได้ 400,0000 + 300,000 + 0 + 35,000 บาท รวมครอบครัวนี้มีรายได้ต่อปีคือ 735,000 บาท

ขั้นตอนที่ 2 ให้นำรายได้ต่อปีของคนในครอบครัวมารวมกัน แล้วเฉลี่ยรายได้จะได้เท่ากับ 735,000 / 4 เท่ากับว่ารายได้เฉลี่ยคนในครอบครัว 183,750 บาท

ขั้นตอนที่ 3 : นำรายได้เฉลี่ยไปเทียบกับเงื่อนไขผู้มีสิทธิสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายความว่า เงื่อนไขข้อ 3 เขาบอกว่า มีรายได้เฉลี่ยในครอบครัวไม่เกิน 1 แสนบาท/คน/ปี นั้นก็คือครอบครัวของท่านมีรายได้เฉลี่ยเกินเงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รองโฆษกรัฐบาล รัชดา ธนาดิเรก ยืนยันบัตรสวัสดิการแ่หงรัฐรอบใหม่ โดยรองโฆษกรัฐบาลยื่นยันว่าจะยังคงสิทธิเดิมไว้และพร้อมปรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมอาจจะเป็นเพิ่มสวัสดิการอื่นๆเข้ามาด้วย

สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

วันที่ 1 วงเงินรูดซื้อสินค้าทุกเดือน 200-300บาท

วันที่ 1 ส่วนลดค่าเดินทาง รถไฟฟ้า รถเมย์ รถไฟ และรถร่วม บขส 500 บาท

วันที่ 1 เพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท (เฉพาะ ตุลาคม ถึง ธันวาคม)

วันที่ 18 คืนเงินค่าไฟฟ้า 230 บาท วันที่ 18 คืนเงินค่าน้ำประปา 100 บาท วันที่ 22 เพิ่มเงินให้ผู้พิการ 200 บาท

สำหรับเงินส่วนลดค่าก๊าชจะได้ทุกวันที่ 1 จำนวน 45 บาท 3 เดือนให้ 1 ครั้ง (เดือนตุลาคม มกราคม เมษายน กรกฏาคม) โดยภายใน 3 เดือนท่านต้องใช้ 45 บาทให้หมดหากไม่ใช้ ระบบจะดูดเงินในส่วนนี้กลับ คืนเงินค่าน้ำประปา คืนเงินค่าไฟฟ้า และ เพิ่มเงินผู้พิการ ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอดมินจะรีบแจ้งให้ทราบครับ