อุดรธานี ส่งบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข ลุย ‘โควิด’ ที่สมุทรสาคร

เรื่องเด่น

เป็นเรื่องที่ยากลำบากมากสำหรับเราคนไทยทุกคน ที่กำลังต่อสู้อยู่กับโรคระบาดที่ไม่มีใครคิดว่ามันจะกลับมาทำรายเราเป็นรอบที่สอง และยังหลักหน่วงกว่ารอบแรกเป็นปลายเท่าตัส และเราได้เห็นซึ่งความไม่ทิ้งกันของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเมื่อวันที่ 8 ม.ค.2564 ที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 เขตเทศบาลนครอุดรธานี นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการสาธารณสุขนิเทศก์

ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นพ.สสจ.อุดรธานี และบุคลากรสาธารณสุขจ.อุดรธานี ได้ร่วมกันส่งทีมบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข จ.อุดรธานี MERT&CDCU ร่วมใจช่วยภัย โควิด-19 ไปที่จ.สมุทรสาคร

ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาด โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ที่จ.สมุทรสาคร อย่างต่อเนื่อง และมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ทางสำนักงานสาธารณสุขจ.อุดรธานี จึงได้แต่งตั้งทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ หรือ CDCU จ.อุดรธานี ไปช่วยในการสนับสนุการปฏิบัติงานดังกล่าว

ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการคัดกรอง สอบสวน ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยทีมแบ่งเป็น 2 รุ่น ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าพนักงานสาธารณสุข จากหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล รวมทั้งสิ้น 45 คน

โดยรุ่นที่ 1 ออกเดินทางในวันนี้นำทีมโดยนพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ นพ.เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 20 คน จากนั้นอีก 7 วันชุดที่ 2 ก็ออกเดินทางติดตามไป

ด้านนพ.ปราโมทย์ กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จ.สมุทรสาคร กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขอสนับสนุนทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ Communicable Disease Control Unit (CDCU) จากเขตสุขภาพที่ 8 และจ.อุดรธานี เพื่อช่วยจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม และปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานสาธารณสุขจ.อุดรธานี จึงแต่งตั้งทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ หรือ CDCU จ.อุดรธานี ไปช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

สู้ๆต่อไปนะคะทุกคน เราต้องช่วยกันปกกันและต้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่รู้จักนี้ไปให้ได้และเราจะต้องรอดไปด้วยกัน ทุกคน เพราะคนไทยจริงๆแล้วรักและไมาทิ้งกัน ไม่ว่าเราจะขัดแยงกันด้วยเรื่องอะไรก็ตาม แต่เมื่อถึงคราวลำบากแล้วเราจะเห็นถึงความรักที่เรามีให้กันอย่างมากมาย

เครตดิตที่มา : ข่าวสกออนไลน์

เรียบเรียงโดย : สาระบทความ