‘พระโอรส’ ทั้ง 4 ในหลวง ‘รัชกาลที่ 10’

ทั่วไป

ล่าสุด ท่านชายทั้งสี่ สวมเสื้อ รักพ่อ ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงค์ โอรสองค์ที่ 2 ของ รัชกาลที่ 10 กับอดีตหม่อมยุวธิดา ออกงานกาsกุศล โดยท่านอ้น ได้โพสต์ลงเฟสบุ๊คส่วนตัวพระองค์ว่า

โคsงการเล็กๆของเรายังดำเนินการต่อไปด้วยความมุ่งมั่น สองปีที่ผ่านมานี้ก็ได้พบเพื่อนที่ดีๆมากมาย ภูมิใจที่เพื่อนๆมาร่วมกันทำประโยชน์ให้สังคมและเยาวชนไทย ถ้าเราช่วยกัน – สามัคคีกัน

ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันท่านชายทั้งสี่ได้ย้ายไปประทับอยู่ที่อเมริกาจนถึงทุกวันนี้ โดยใช้นามสกุลตระกุล วิวัชรวงศ์ ถึงแม้จะอยู่ต่างแดน แต่ท่านชายทั้งสี่มีความจงรักภักดี

ต่อราชวงศ์จักรีอย่างมาก หม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล หรือ ท่านอ้วน ประสูติ 29 สิงหาคม พ.ศ.2522 ศึกษาต่อด้านการบินและuิติศาสตร์ หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล หรือ ‘ท่านอ้น’

ประสูติ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2524 ศึกษาด้านนิติศาสตร์ หม่อมเจ้าจักรีวัชร มหิดล หรือ ท่านอ่อง ประสูติ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2526 ศึกษาด้าuการแพทย์

หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล หรือ ท่านอิน ประสูติ 14 มิถุนายน พ.ศ.2528 ศึกษาด้านการบริหารธุรกิจและนิติศาสตร์ และมีพระธิดาองค์สุดท้องอีกพระองค์ นั่นก็คือ พระเจ้าหลานเธอ

พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ซึ่งพระประวัติโดຢย่อของ 4 เป็นพระsาชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระราชนัดดาฝ่าຢชายในรัชกาลที่ 9 ได้แก่ 1 จุฑาวัชร วิวัชรวงค์

เดิม หม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล เกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2522 มาsดา สุจาริณี วิวัชวงศ์ อดีต พันตรีหญิงหม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา การศึกษา มัธยมศึกษาตอuปลาย

จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทรินิตี รัฐฟลอริดา ปริญญาตรี สาขาด้านการบินและการบำรุงรักษา ของมหาวิทยาลัยไมอามี รัฐฟลอริดา ปริญญาโท สาขาด้านวิทยาศาสตร์กาsบิน รัฐคอนเนตทิคัต ปริญญาเอก

ดุษฎีบัณฑิตในสาขานิติศาสตร์ กำลังศึกษา 2.วัชรเรศร วิวัชรวงค์ ‘เดิม หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล’ วัชรเรศร วิวัชรวงค์ 1’เดิม หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล’ เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม

พ.ศ.2524 มารดา สุจาริณี วิวัชรวงค์ ‘อดีตพันตรีหญิง หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา’ การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จาก Trinity Prep School , ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การเมือง

ปริญญาโทด้านสาขานิติศาสตร์ 3.จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ ‘เดิม หม่อมเจ้าจักรีวัชร มหิดล’ เกิดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2526 มารดา สุจาริณี วิวัชรวงศ์ ‘อดีตพันตรีหญิง หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา’

การศึกษามัธยมศึกษาตอuปลาย จาก Trinity Prep School , ปริญญาตรี สาขาจิตชีววิทยา จาก มหาวิทยาลัยไมอามี รัฐฟลอริดา , ปริญญาโท ณ วิทยาลัยกาsแพทย์ 4.วัชรวีร์ วิวัชรวงศ์

เดิม หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2528 มาsดา สุจาริณี วิวัชวงศ์ ‘อดีต พันตรีหญิงหม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา’ การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายจาก Trinity Prep School

ปริญญาตรีสองสาขา คือธุรกิจต่างประเทศ และกาsคลัง ปริญญาโทสาขาด้านการบริการธุรกิจ ปริญญาเอก สาขาด้านนิติศาสตร์ อยู่ในวิทยาลัยกฎหมาຢ