ด่วน เผยรายชื่อสถานที่เสี่ยง ห้าง-วัด-ตลาด มาครบ

เรื่องเด่น

เฟซบุ๊กเเฟนเพจ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์อัปเดตสถานที่เสี่ยงติด CV-19 ระบุข้อความว่า

สรุปกทม.พบผู้ติด ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 63 – 16 ม.ค. 64 รวม 565 ราย จากการสอบสวนโรคผู้ติดถึงวันที่ 15 ม.ค. 64 (553 ราย) เป็นคนต่างจังหวัดที่ Admit รพ.ในพื้นที่ กทม. 133 ราย และเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ กทม. 420 ราย

ไทม์ไลน์ดังกล่าว

โดยการติดในประเทศนั้น ส่วนใหญ่มาจากการสัมผัสผู้ติดยืนยันก่อนหน้านี้ ไปสถานบันเทิง มีประวัติเชื่อมโยงกับ จ.สมุทรสาคร ไปสถานที่ในชุมชน และการตรวจเชิงรุก Timeline แถลงไปแล้ว 413 ราย วันนี้ มี Timeline ผู้ติดที่อยู่ใน กทม. ซึ่งได้สอบสวนโร คแล้วเสร็จเพิ่มอีก 19 ราย

ไทม์ไลน์ดังกล่าว

ไทม์ไลน์ดังกล่าว

Timeline 19 ราย มีรายละเอียดตามรูปด้านล่าง ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลการสอบสวนโร ค จะรายงานข้อมูลที่ไม่พาดพิงถึงบุคคลก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.โร คติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 10

ไทม์ไลน์ดังกล่าว

ไทม์ไลน์ดังกล่าว