กลุ่มนี้เตรียมลงทะเบียน! หากผ่านเกณฑ์ รับ 3,500 ได้เลย

เรื่องเด่น

กระทรวงการคลัง รายงานโครงการ “เราชนะ” รับเงินเยียวยาจากรัฐฯคนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน อาจจะให้สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ ได้รับเงินแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียน ป้องกันไม่ให้ปริมาณผู้เข้าใช้เว็บไซต์เยอะมากเกินไปจนทำให้ระบบค้าง ซึ่งรูปแบบการได้รับเงินอาจจะแตกต่างกับบุคคลทั่วไปที่ต้องลงทะเบียน ทั้งวิธีการนำเงินออกมาใช้ และจำนวนเงินที่จะได้รับ เพราะผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ได้รับเงินช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนอยู่แล้ว

ส่วนกลุ่มที่มีแนวโน้มจะได้รับเงินเยียวยาเช่นกัน ได้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง กว่า 13,800,000 คน แต่ต้องมีการพิจารณาคุณสมบัติว่าจะผ่านเกณฑ์หรือไม่อีกครั้ง และกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์ กลุ่มผู้ค้าขาย และเกษตรกร ที่ไม่เคยอยู่ในฐานข้อมูลเดิม

สำหรับกลุ่มที่มีแนวโน้มว่าจะไม่ได้รับเงินเยียวยา ได้แก่ ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ประมาณ 11,000,000 คน ยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตรา 39 และมาตรา 40, ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประมาณ 3,000,000 คน และผู้ที่มีรายได้สูง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ

โดยข้อเสนอทั้งหมดนี้ จะถูกรวบรวม เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการกลั่นการใช้เงินกู้ ตาม พ.ร.ก. กู้เงิน 1,000,000 ล้านบาท ที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ซึ่งคาดว่าจะประชุมในวันที่ 18 มกราคมนี้ ก่อนเสนอที่ประชุม ครม. เห็นชอบในวันที่ 19 มกราคม จากนั้นถึงจะทราบวันเปิดที่ให้ลงทะเบียน