โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ นักธุรกิจ -คนดัง-ตูน บอดี้สแลม รับด้วย

บันเทิง เรื่องเด่น

เป็นคนของสังคม ทำเพื่อสังคมและส่วนรวมมาโดยตลอด สำหรับ ตูน ซึ่งที่ผ่านมาเราทุกคนรู้ถึงเรื่องราวที่เขาทำมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเพื่อหารายได้ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดเครื่องมือที่จำเป็น หรือว่าจะเป็นการให้กำลังใจบุคลากรทางแพทย์เพื่อต่อสู้กับโรคระบาด อย่างรายการตลาดใจ เป็นต้น

วันที่ 29 มกราคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๑๒,๘๖๘ ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เป็นสิ่งที่ตูน สมควรได้รับเป้นอย่างยิ่ง เพื่อทำให้คนที่กำลังคิดที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นั้นสามารถมีกำลังใจเพื่อทำสิ่งที่มีประโยชน์ให้สังคมของเราดีขึ้นและมีความสุขเพิ่มมากขึ้น และทำให้รู้ว่าคนไทยไม่ทิ้งกันแน่นอน

เครดิตที่มา : Teenee.com

เรียบเรียงโดย : สาระบทความ