1 กุมภาพันธ์ บัตรคนจน รับเหนาะๆ 4 เด้ง รูดซื้อของสูงสุด 800

เรื่องเด่น

วันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2564 บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทุกคน รับเหนาะๆ 4 เด้ง รูดซื้อของสูงสุด 800 บาท ในวันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ความช่วยเหลือรอบใหม่จะเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) โดยผู้ถือบัตรฯ ทั้งหมด 14 ล้านคน จะได้รับความช่วยเหลือในวันแรกของเดือนกุมภาพันธ์จำนวน 4 เด้ง ที่สำคัญคือสามารถรูดซื้อสินค้าได้สูงสุด 800 บาทต่อคนเลยทีเดียว

ตารางเงินเข้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 1 เข้า 4 เด้ง

3.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร เพิ่มเติม จำนวน 500 บาท การเพิ่มเงินซื้อสินค้าฯ 500 บาทดังกล่าว เป็นไปตาม โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟสที่ 2 โดยจะเพิ่มวงเงินค่ารูดซื้อสินค้าให้แก่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทุกคน จำนวน 500 บาทต่อคน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

4.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ ไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

เราชนะ ก็เริ่มโอนเดือนนี้ 2,700-2,800 บาท

ในเดือนนี้ ผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังจะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม เป็นวงเงินรูดซื้อสินค้าจำนวน 2,700-2,800 บาทจาก โครงการเราชนะ

วิธีจ่ายเงินเยียวยา เราชนะ การจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 จากโครงการเราชนะ ให้ผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามวงเงินที่ท็อปอัพให้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี เดิมได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้า 800 บาทต่อเดือน ก็จะได้ท็อปอัพเพิ่ม 2,700 บาท รวมเป็น 3,5000 บาทต่อเดือน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 โดยแบ่งจ่าย 675 บาท เดือนละ 4 งวด

กลุ่มที่ 2 มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี เดิมได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้า 700 บาทต่อเดือน ก็จะได้ท็อปอัพเพิ่ม 2,800 บาท รวมเป็น 3,500 บาทต่อเดือน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 โดยแบ่งจ่าย 700 บาท เดือนละ 4 งวด

ตารางเงิน เยียวยา โอนเข้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การโอนเงินเยียวยาท็อปอัพ 2,700-2,800 บาทต่อเดือนจากโครงการเราชนะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเริ่มต้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันแรก จากนั้นจะโอนเข้าทุกวันศุกร์ เดือนละ 4 งวด ดังนี้

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 5, 12, 19, 26

เดือนมีนาคม 2564 วันที่ 5, 12, 19, 26

วงเงินจากโครงการเราชนะที่โอนเข้าทุกสัปดาห์ จะสะสมอยู่ในบัตรฯ ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หลังจากนั้นวงเงินจะตัดทันที ไม่มีสิทธิ์ใช้ต่อ เพราะฉะนั้นผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องวางแผนการใช้เงินให้ดี

ขอบคุณ thebangkokinsight