ผู้คุมหญิงในเครื่องแบบอุ้มทารก

เรื่องเด่น

เรื่องราวที่ทำให้ผู้พบเห็นน้ำตาไหล เพราะเป้นเรื่องราวดีๆในสังคมไทย ที่เรียกว่าการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั้นยังมีอยู่จริง เมื่อมีสมาชิกเฟซบุ๊กท่านหนึ่งเผยแพร่เรื่องราว ผู้คุมหญิงอุ้มทา กน้ อยมาที่โรงพยาบาล ซึ่งผู้คุมหญิงคอยดูแลเอาใจใส่เด็ กน้อยเป็นอย่างดี

เมื่อคนข้างๆถามจึงได้รู้ว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูก ของเธอแต่เป็นลูกของนั ก โท ษหญิงใ นเรือน จำ เด็กน้อยเกิดไม่สบาย แม่ของเด็ กไม่สามารถพาออกมาหาหมอเองได้ผู้คุมหญิงรายนี้จึงเป็นคนพามา แต่หลังจากที่นั่งดูก็พบว่าผู้คุ มรายนี้ไม่ได้ทำไปตามหน้าที่ แต่คอยดูแลหนูน้อยด้วยความเอาใจใส่จากใจจริง

ผู้โพสต์ระบุข้อความเล่าเหตุการณ์ว่า เป็นอีกภาพที่ประทับใจ ณ โรงพยาบาลราชบุรี มีผู้คุมห ญิงคนหนึ่งนั่งอุ้มเด็กน้อย ประคับประคองดูแลใส่ใจเด็ กน้อ ยที่อุ้มในมือ สักพักพี่คนข้างๆถามว่า ลู กเป็นอะไร เธอตอบว่าลู กของนักโ ทษในเ รือนจำ ไม่สบา ยพามาหาหมอ แม่ของเขาออกมาไม่ได้

แต่การประพฤติปฏิบัติของผู้คุมหญิงคนนี้ ดูแลเด็กน้อยด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ทำตามหน้าที่ ใส่ใจป้อนนม เช็ดปากแบบทะนุถนอม รู้สึกเป็นภาพที่น่ารักภาพหนึ่ง ทั้งๆที่อยู่ในเครื่องแบบที่ดุ ขอคนดีๆแบบนี้ในสังคมเยอะๆนะคะ