ประกาศปิด รร.สาธิต หลังพบเจ้าหน้าที่การเงินติดCV

เรื่องเด่น

หลังมีประกาศของคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม ข้อมูลณวันที่ 20 ก.พ. 2564 ถึงผลการตรวจ cvของเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนสาธิตในระดับชั้นมัธยม พบว่า เจ้าหน้าที่และสามีติด cv ซึ่งติดcvจากญาติผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน

ผู้อำนวยการสาธิตมัธยม ได้มีประกาศปิดทำการในสถานศึกษาสถานที่ตั้ง และให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งหมด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 ก.พ. เป็นต้นไป และให้บุคลากรของโรงเรียนสาธิตมัธยมปฏิบัติงานที่บ้าน โดยคาดว่า โรงเรียนสาธิตมัธยมจะเปิดทำการในวันที่ 8 มี.ค. 2564

ส่วนโรงเรียนสาธิตปฐมวัยและประถมศึกษา จะปิดทำงานในสถานที่ตั้ง และจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป และให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน ส่วนกำหนดการเปิดทำการปกติ จะติดประกาศจากทางโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานคณบดี ปิดทำงานในสถานที่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 ก.พ. เป็นต้นไป และเริ่มปฏิบัติงานปกติวันที่ 1 มี.ค. 2564

ยกเว้นบุคลากรกรณีที่ทางภาครัฐและสำนักงานคณบดี พิจารณาขอให้มาปฏิบัติงานตามความจำเป็น โดยสำนักงานคณบดีและโรงเรียนสาธิตม.ศิลปากร ทุกระดับชั้นปฐมวัย มัธยมศึกษาได้ทำการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2564 ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงคณะจะแจ้งให้ทราบต่อไป