เลข พระเทพสุวรรณโมลี เกจิดังเมืองเพชร

เรื่องเด่น

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลัง พระเทพสุวรรณโมลี (เเคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.7) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.เพชรบุรี ได้มรณภาพลงแล้วด้วยอาการสงบ ที่กุฏิสงฆ์วัดมหาธาตุฯ เมื่อเวลา 05.42 น. วันที่ 9 มี.ค. สิริอายุ 90 ปี พรรษา 69 สำหรับ เลขเด่นที่ทางชาวเมืองเพชร ต่างหาซื้อกัน

พระเทพสุวรรณโมลี เดิมชื่อ แคล้ว นาคปุรยานนทน์ เกิดที่บ้านทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร วันที่ 9 ส.ค. 2474 บิดาชื่อ นายเลข มารดาชื่อ นางชื่น เมืองทิพย์ อุปสมบทเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2494 ที่วัดแหลมปอ จ.ชุมพร โดยมี พระครูสุวีวราสยคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ การศึกษาสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดแหลมปอ และเมื่อปี 2500 สอบได้เปรียญธรรม 7 ประโยค

มีความชำนาญด้านการเป็นวิทยากร ปาฐกถาธรรม เทศนา และเขียนบทความธรรมะต่างๆ งานด้านการปกครอง ปี 2498 เป็นครูใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุวรวิหาร แผนกบาลีและแผนกธรรม ปี 2548 เป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจ.เพชรบุรี ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 ส่วนลำดับสมณศักดิ์ ปี 2530 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุธีวัชโรดม ปี 2547 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุวรรณมุนี ปี 2559 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุวรรณโมลี

โดยเลขที่หาซื้อกันคือเลข 90 และ 69