รู้จักผ้าพระสุจหนี่ เป็นผ้าที่เจ้าคุณพระพับก่อนเข้ารับของที่ระลึก

เรื่องเด่น

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. สมาชิกผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า Smart Srihaphalabhol ได้โพสต์ภาพ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เมื่อครั้งเดินทางไปร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ณ ที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยระบุข้อความว่า

 

เจ้าคุณพระสินีนาฏพับผ้า “พระสุจหนี่” ขณะก่อนเข้ารับของที่ระลึก นับว่าเป็นการถวายพระเกียรติเจ้านายชั้นสูงตามโบราณราชประเพณี วันนี้เรามารู้จัก คำว่า พระสุจหนี่ ตามธรรมเนียมหลวงนั้นจะสงวนใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนนี พระรัชทายาทหรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงสัปตปฎลเศวตฉัตรขึ้นไปเท่านั้น

 

ดังนั้นเชื้อพระวงศ์พระองค์อื่น แม้ว่าจะทรงเป็นพระเจ้าลูกเธอชั้นเจ้าฟ้าลงมาแต่เมื่อไม่ได้รับพระราชทานสัปตปฎลเศวตฉัตรจากพระมหากษัตริย์แล้วก็ไม่ทรงมีสิทธิ์ที่จะประทับบนพระสุจหนี่ จะทรงประทับบนพรมแดงเท่านั้นและผ้าปูโต๊ะเคียงจะเป็นผ้าแพรสีที่ไม่เหมือนกันผ้าเยียรบับ ซึ่งความตอนนี้ย่อมตีความรวมไปถึงสามัญชนทั่วไปไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน โดยยังหมายความรวมไปถึงการใช้ผ้าเยียรบับมาเป็นผ้าปูโต๊ะเคียงหรือโต๊ะข้าง ผ้ารองกราบแบบลักษณะพระแท่นทรงกราบ เป็นต้น

แต่การใช้ผ้าเยียรบับในลักษณะการละคร เช่น ผ้าสำหรับการแสดงโขน หรือต่างๆ เหล่านี้เป็นการใช้แบบกำมะลอ จึงไม่ถือว่าเป็นการตีตนเสมอเจ้านาย แต่ถ้ามีการลาดผ้ารองเก้าอี้นั่ง หรือปูโต๊ะเคียงเพื่อรับรองแขกผู้มีเกียรติในงาน อันนี้ผู้เขียนมองว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม เราคนไทยควรที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงธรรมเนียมนี้ให้อย่างถ่องแท้และเหมาะสมเพราะแม้กระทั่งการเดินผ่านพระราชอาสน์ที่ซึ่งคลุมพระสุจหนี่ไว้เราก็ต้องถวายความเคารพเสมอประหนึ่งว่าพระองค์ทรงประทับอยู่

 

ซึ่งประชาชนทั่วไปอาจจะไม่ทราบธรรมเนียมหลวงนี้ แต่ก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่งดงามและเป็นการถวายพระเกียรติอันสูงสุด แม้การจะขยับย้ายพระเก้าอี้ พระราชอาสน์ เจ้าพนักงาน (วรอาสน์) ยังต้องถวายบังคมเสียก่อน