คลัสเตอร์ใหม่ ที่ตลาดกลางกุ้ง

เรื่องเด่น

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 นายชัชชัย กิตติชัย หรือ ชัช ตลาดไท กรรมการบริหาร สมาคมอยุธย ารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธย า ได้นำรถฉี ดพ่ นทำความสะอาดจำนวนหลายคัน เข้าไปฉี ดพ่ นในพื้นที่ตลาดกลางกุ้งอยุธยา พื้นที่รวมกว่า 10 ไร่ ริมถนนสายเอเชีย เส้นทางขาเข้ากรุงเทพฯ ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 22 เขต ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธย า หลังจากหน่วยงานภาครัฐและพ่อค้าแม่ค้า จำนวนมากกว่า 100 ร้านค้า ได้ร้องขอให้มาทำความสะอาด

ขณะที่ อบจ.พระนครศรีอยุธย า ซึ่งรับผิดชอบตลาดกลางกุ้งอยุธย า ซึ่งขอความร่วมมือร้านค้าทุกร้านและปิดตลาด ในระหว่างวันที่ 17-18 เมษายนนี้ สาเหตุเพราะว่าพบผู้ติด CV-19 จำนวนมากในตลาด ซึ่งคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า 17 คนแล้วในขณะนี้ แล้วหลังจากนั้น จะมีการตรวจหา CV-19 กับผู้ที่มีกลุ่มเสี่ย ง ในตลาดกลางกุ้งอยุธย า ในวันพรุ่งนี้ (18 เม.ย.) ประมาณ 300 คน

สำหรับตลาดกลางกุ้งอยุธย า ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งรวมร้านค้าอาหารชื่อดัง ประเภทกุ้งเผา ปลาเผ า มากที่สุดของภาคกลาง เมื่อเกิดการแพร่กระจายของ CV-19 จึงจัดเป็น คลัสเตอร์ CV-19 เนื่องจากพบการแพร่ระบา ดจำนวนมาก ในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและพนักงานประจำร้านอาหาร ส่วนใหญ่ไปติดจากผู้ติดรายที่ 113 และ 114 ของ จ.พระนครศรีอยุธย า ซึ่งค้าขายอยู่ในตลาดแห่งนี้

วันเดียวกัน นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธย า เปิดเผยว่า ในวันนี้ตัวเลขสำหรับยอดผู้ติด CV-19 รายใหม่ของจังหวัดมีเพิ่มขึ้น จำนวน 32 คน ทำให้ยอดสะสมของผู้ติดอยู่ที่ 163 คน โดยเฉพาะเดือนเมษายน มีจำนวนผู้ติดสะสมถึง 103 คน โดยในจำนวนผู้ติดสะสมทั้งหมด 163 คน รักษาตัวจนหายแล้ว 62 คน และยังคงรักษาตัวในโรงพย าบาลอีก 101 คน

สำหรับผู้ติด CV-19 รายใหม่จำนวนมากในวันนี้ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในเขต อ.พระนครศรีอยุธย า อ.อุทัย และ อ.บางปะอิน โดยจำนวนผู้ติดที่พบมากในวันนี้เกิดจากการเข้าไปตรวจสอบเชิงรุก และให้ทุกคนที่สุ่มเสี่ย งสูงว่าจะติดได้เข้ามารับการตรวจได้ฟรี เช่น การตรวจจากกลุ่มเป้าหมายที่ไปเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงในเขต อ.อุทัย

รวมถึงคนใกล้ชิด ซึ่งหากทางจังหวัดพบตัวผู้ติดได้รวดเร็วเพียงใดก็จะสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบา ดลงได้เป็นอย่างมาก และจะได้นำผู้ติดเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างถูกวิธี

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ