ข่าวเศร้าวันนี้ เสียชีวิตจากโควิดเพิ่ม 2 ราย

เรื่องเด่น

การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 วันนี้ ยังคงพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เม.ย. พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก รายงานสถานการณ์โควิด ประจำวัน โดยพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 1,458 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 46,643 ราย รักษาตัวอยู่ 17,162 ราย หรือ 62.97% มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย สะสม 110ราย

ศูนย์ข้อมู, COVID-19

รายที่ 109 หญิงไทย อายุ 56 ปี กทม. โรคประจตัว เบาหวาน ความดัน ไตวายเรื้อรัง และโรคอ้วน ประวัติ วันที่ 10 เม.ย. เริ่มมีไข้ ไอ วันที่ 13 เม.ย.ตรวจหาเชื้อ วันที่ 14 เม.ย. ยืนยันติดเชื้อ วันที่ 17 เม.ย. เข้ารับการรักษาเหนื่อยหอบ ผลเอ็กซเรย์ พบปอดอักเสบรุนแรง วันที่ 19 เม.ย. หายใจล้มเหลวและเสียชีวิต

รายงานสถานการณ์โควิด วันนี้

รายที่ 110 ชายไทยอายุ 32 ปี จ.นนทบุรี โรคประจำตัว ภูมิแพ้ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยวันที่ 4 เม.ย. ต่อมา 8 เม.ย. มีอาการไข้ต่ำ ไอ เสมหะปนเลือด 15 เม.ย. เหนื่อยมากขึ้น 16 เม.ย. เข้ารับการรักษาที่ รพ.เอกซเรย์ มีปอดอักเสบรุนแรง ต่อมาอาการแย่ลงและเสียชีวิตวันที่ 19 เม.ย.

อย่างไรก็ตาม ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล COVID-19