เปิดอีก 36 จังหวัด มีคำสั่งให้ใส่หน้ากากออกจากบ้าน

เรื่องเด่น

จากสถานะการการแพร่ระบาดของ โควิด-19 จึงมีรายงานเมื่อวันที่ 23 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์ cv กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เผยถึงจังหวัดที่มีคำสั่งกำหนดมาตรการให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถานรวม 36 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย

ภาคกลางและภาคตะวันออก 9 จังหวัด ได้แก่ 1 กาญจนบุรี 2 นครปฐม (ไม่มีบทลงโทษ) 3 ปราจีนบุรี 4 เพชรบุรี 5 ระยอง 6 สมุทรสาคร 7 สุพรรณบุรี 8 พระนครศรีอยุธยา และ 9 อ่างทอง

ภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ 1 เชียงราย 2 ตาก 3 พิษณุโลก (ไม่มีบทลงโทษ) 4 เพชรบูรณ์ 5 แพร่ (ไม่มีบทลงโทษ) 6 ลำพูน (ไม่มีบทลงโทษ) 7 สุโขทัย และ 8 อุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ 1 ชัยภูมิ 2 มหาสารคาม 3 มุกดาหาร 4.ยโสธร 5 ศรีสะเกษ 6 สุรินทร์ 7 หนองคาย 8 อุดรธานี และ 9 อุบลราชธานี

ภาคใต้ 10 จังหวัด ได้แก่ 1 ตรัง 2 นราธิวาส 3 ปัตตานี 4 พังงา 5 พัทลุง 6 ภูเก็ต 7 ยะลา (ไม่มีบทลงโทษ) 8 ระนอง 9 สตูล และ 10 สุราษฎร์ธานี

สำหรับมาตรการลงโทษในการไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขึ้นอยู่แต่ละจังหวัดจะกำหนดออกมา