อัพเดทล่าสุด 9 จังหวัดประกาศแล้ว สั่งงดออกจากบ้าน 21.00-04.00 น.

เรื่องเด่น

หลังจากเกิดการแพร่กระจายของ CV-19 โดยเฉพาะในเดือนเมษายน 2564 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ปรากฎว่าผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์ ทำให้อัตราการติด CV-19 ได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศ และมีการแพร่กระจายในแต่ละพื้นที่อย่างรวดเร็ว แต่ละจังหวัดมีการออกมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายในพื้นที่

ล่าสุด 9 จังหวัดประกาศแล้ว ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานตามช่วงเวลาดังนี้

1.นนทบุรี 21.00 – 04.00 น.

2.ปทุมธานี 21.00 – 04.00 น.

3.สมุทรปราการ 21.00 – 04.00 น.

4.ตรัง 22.00 – 04.00 น.

5.สงขลา 22.00 – 04.00 น.

6.สุราษฎร์ธานี 22.00 – 04.00 น.

7.นครนายก 23.00 – 04.00 น.

8.สมุทรสาคร 23.00 – 04.00 น.

9.บึงกาฬ 23.00 – 04.00 น.

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทำตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19