5 จังหวัด ติดสูงสุด เอาไม่อยู่

เรื่องเด่น

วันนี้( 1 พ.ค.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์cv-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การของcv-19 ในประเทศวันนี้ว่า พบผู้ติดรายใหม่ 1,891 ราย ประกอบด้วย

– ผู้ติดในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,799 ราย

– จากการค้นหาผู้ติดเชิงรุกในชุมชน 85 ราย

– ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศผ่านการคัดกรองและเข้าสถานกักกัน 7 ราย

ทั้งนี้ จำนวนผู้ป่ว ยยืนยันสะสมในประเทศ ล่าสุดอยู่ที่ 67,044 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ 41,557 ราย ตรวจคัดกรองเชิงรุก 22,172 ราย ส่วนผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 3,315 ราย โดยมีผู้ป่ว ยรักษาหายแล้ว 38,075 ราย เพิ่มขึ้น 1,821 ราย กำลังรับการรักษา 28,745 ราย อาการหนัก 829 ราย

สำหรับจํานวนผู้ติด cv-19 ในประเทศรายใหม่ วันที่ 1 พ.ค. 2564 จํานวน 10 อันดับแรกคือ

1 กรุงเทพมหานคร 739 ราย

2 สมุทรปราการ 142 ราย

3 ชลบุรี 126 ราย

4 ปทุมธานี 64 ราย

5 เชียงใหม่ 61 ราย

6 สุราษฎร์ธานี 52 ราย

7 สมุทรสาคร 46 ราย

8 นครศรีธรรมราช 46 ราย

9 นนทบุรี 44 ราย

10 ระนอง 33 ราย

โดย 5 จังหวัด พุ่งขึ้นอีก กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช