สุดเศร้า สาวท้องวัย21 ติ ดโ ค วิ ด

เรื่องเด่น

วันที่ 22 พ.ค.2564 ที่วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีฌาปนกิจศพ น.ส.เก๋ (นามสมมติ) อายุ 21 ปี ที่เสียชีวิตพร้อมลูกน้อยในครรภ์ 7 เดือน หลังจากติดเ ชื้ อโ ค วิ ด-19 โดยมี พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นประธานจุ ด ศ พ และมีเพื่อนของผู้ต า ย ป ระมาณ 6 คน เดินทางมาร่วมพิธี

ทั้งนี้ วัดแห่งนี้มีมาตรการเข้ มใ นการฆ่ าเ ชื้ อโ ร ค ตั้งแต่เริ่มกระบวนการเ ปิ ดเ ต าเ ผ า ศ พ เจ้าหน้าที่วัดสวมใส่ชุ ดP P  E จะทำการฉี ดพ่ นย าฆ่ าเ ชื้ อโ ร ค ทั่วโดยรอบบริเวณ ฌ า ป น ส ถ า น และเมื่อ ร ถ ข น ศ พ เ ค ลื่ อนเข้าเจ้าหน้าที่วัดก็จะทำก า รฉี ดพ่นผู้ที่มากั บร ถแ ละฉี ดพ่ นร อ บโ ล งศ พ ก่อนที่จะทำการยกขึ้นฌ า ป น ส ถ านเข้าเ ต าเ ผ า ในทันที

สำหรั บศ พ น.ส.เก๋ ที่เ สี ยชี วิ ตจา กการติ ดเ ชื้ อโ ควิ ด  -1  9 และเข้ารับ การรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม