ขอสินเชื่อ ผ่านแอป Shopee ให้ยืมสูงสุด 20,000 อนุมัติเร็ว ไม่ต้องค้ำ

เรื่องเด่น

อีกหนึ่งทางเลือกในการขอสินเชื่อ  เมื่อแอพพลิเคชั่น shopee จัดโครงการสินเชื่อ Shopee Easy Cash เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นที่มีความต้องการเงินด่วนพร้อมใช้ในภาวะเศรษฐกิจผันผวนแบบนี้ ทั้งยังให้วงเงินพร้อมใช้สูงถึง 20,000 บาทเลยทีเดียว

สำหรับช่วงนี้มีสินเชื่อเข้ามาให้ผู้คนได้เลือกกันอย่างหลากหลาย และสินเชื่อ Shopee Easy Cash ก็เป็นหนึ่งในสินเชื่อที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมาก เนื่องจากขั้นตอนการสมัครค่อนข้างง่าย รวดเร็ว เนื่องจากทำการสมัครหรือลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น Shoppee นั่นเอง

และหากท่านต้องการจะลงทะเบียนสินเชื่อShopee Easy Cashนี้แล้วละก็จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่สมัครง่ายและใช้เวลาในการลงทะเบียนไม่นาน หลายคนจึงให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และหากท่านต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ทีมงานก็มีข้อมูลดังนี้

SEasyCash เป็นสินเชื่อเงินสดที่ช่วยให้ลูกค้า Shopee สามารถเข้าถึงวงเงินสูงได้ภายในเวลาอันสั้น อีกทั้งยังไม่ต้องมีการขอห ลักประกันใดๆ เพื่อเพิ่มสิทธิในการเข้าถึงสิ นเชื่อให้มากขึ้น โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้มากสุดถึง 3 เดือน

เงื่อนไขการใช้งาน SEasyCash

1. มีบัญชีผู้ใช้ของ Shopee ที่ล งทะเบียนแล้ว

2. คุณมีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียนกับ SEasyCash (1 บัตรประชาชนต่อ 1 บัญชีเท่ านั้น)

3. อายุมากกว่ า 20 ปี

วิธีการสมัครใ ช้ SEasyCash

คุณสามารถเปิดใช้งาน SEasyCash ผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee เท่านั้น โดยผ่านขั้นตอนต่อไ ปนี้

1. ช่องทางการสมัคร SEasyCash สามารถทำได้ผ่าน 2 ช่องทางดั งนี้

หน้า ฉัน แท็ป SEasyCash ไปที่หน้า Shopee Homepage Homesquare Circle (บริการทางการเงิ น)

2. คลิก สมัคร เพื่อเริ่มเปิดใช้บริกา ร

3. ป้อน OTP > ดำเนินการต่อ (สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย SEasyCash โปรดอย่าให้รหัสยืนยัน (รหัส OTP) แก่บุคคลอื่ น)

4. กรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมอัปโหลดรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายของคุณพร้อมบัตรปร ะจำตัว (คลิก ที่นี่ เพื่อดูวิธีการยืนยันตัวตนของ ShopeePay Wallet ด้วยละเอียด) หากคุณได้ทำการยืนยันตัวตนกับ ShopeePay แล้ว สมัครข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เล ย

วิธีการขอสินเชื่อ SEasyCash

1. เมื่อได้รับการอนุมัติวงเงินแล้ว เลือก สมัครขอสิ นเชื่อ

2. กรอกจำนวนเงิน เลือกระยะเวลาที่ต้องการผ่อ นชำระ

3. สำหรับการขอสินเชื่อครั้งแรก เลือก ลงนามสัญญา ในสั ญญาเงินกู้

4. รับเงินสินเชื่อโอนเข้า ShopeePay Wallet ทั นที