2000 กำลังจะหมด อีก3000 กำลังจะมา

เรื่องเด่น

มีรายงานเมื่อวันที่วันนี้ 5 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการ คนละครึ่งเฟส 3 เพื่อจ่าย เยียวย า ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก CV19 ระลอกล่าสุด (เมษายน 2564) โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยาคนละ 3,000 บาท 31 ล้านคน วงเงินกว่า 9 หมื่นล้านบาท แล้วจะเปิดให้ลงทะเบียนวันไหน

1. ใครมีสิทธิ์ในโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 บ้าง สำหรับกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ต้องมีคุณสมบัติตามนี้ คือ เป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

2. อัพเดท คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนวันไหน? ล่าสุด.. นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุว่า คนละครึ่งเฟส 3 นี้ จะให้สิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ แบ่งเป็น

2.1) ผู้มีสิทธิ์คนละครึ่งรายเดิม (เฟส1, เฟส2) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ คนละครึ่ง เฟส 1 และเฟส 2 ที่ผ่านมา ทั้งหมด 15 ล้านคนนั้น กลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ รัฐจะให้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 โดยอัตโนมัติ แต่จะต้องมีการ กดยืนยัน รับสิทธิ์ ในแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ว่า

ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ต่อหรือไม่ หากกดปุ่มยืนยัน ระบบก็จะทำการเติมเงินเข้าเป๋าตังให้เหมือนเดิม

2.2) คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนรายใหม่อีก 16 ล้านคน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ คนละครึ่ง มาก่อน กลุ่มนี้กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนอีก 16 ล้านสิทธิ์ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ภายในเดือนมิถุนายน 2564 และจะเริ่มใช้จ่ายเงินเยียวยารอบใหม่ได้ในเดือนกรกฎาคม 2564

3. ระยะเวลาโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ยาวนานขึ้น รัฐบาลออกแบบโครงการ คนละครึ่ง ในระยะ 3 นี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนภายในระยะเวลา 6 เดือน คือ กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 โดยสามารถอนุมัติได้เร็วเนื่องจากมีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว จะเป็นโครงการที่ช่วยประคองกำลังซื้อในช่วงไตรมาสที่ 3 – 4 ของปีนี้

4. คนละครึ่งเฟส 3 ใช้วงเงิน 93,000 ล้านบาท ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลได้หารือกันและได้ข้อสรุปว่า โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 จะมีการใช้วงเงินทั้งหมดประมาณ 93,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวย าคนละ 3,000 บาท ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ราว 31 ล้านคน ให้สิทธิ์ใช้จ่ายที่รัฐจะสมทบได้วันละไม่เกิน 150 บาทต่อวัน

อย่างไรก็ตาม โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน ให้สิทธิ์ใช้จ่ายที่รัฐจะสมทบได้วันละไม่เกิน 150 บาท วงเงินไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน รวมงบประมาณ 93,000 ล้านบาท ใช้จ่ายช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

ส่วนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.65 ล้านคน และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 2.5 ล้านคน รัฐบาลจะโอนเงินเพิ่มให้เดือนละ 200 บาท เป็นเวลา 6 เดือน รวม 1,200 บาท ขณะที่โครงการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้ เป้าหมาย 4 ล้านคน มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของกลุ่มผู้มีกำลังซื้อ

โดยรัฐบาลจะสนับสนุนคูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ให้สูงสุด 7,000 บาทต่อคน โดยมาตรการนี้ จะเป็นมาตรการที่ดึงเงินในกระเป๋าของผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงระดับสูง เพื่อให้เม็ดเงินมีส่วนเข้าไปกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ

โดยจะต้องใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการก่อน จากนั้น รัฐจะคืนส่วนหนึ่งราว 10-15% ของเงินที่ใช้จ่ายเข้าไปในแอพลิเคชั่นเป๋าตัง ดังนั้น หากผู้ร่วมโครงการต้องการได้เงินคืนมาเต็ม 7 พันบาท ก็ต้องใช้จ่ายเงินระดับหนึ่งหรือหลายหมื่นบาท ทั้ง 4 มาตรการนี้มีเป้าหมายให้คนเข้าร่วมได้ 51 ล้านคน

ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย เพื่อให้ทุกคนออกมาใช้จ่ายได้ คาดว่าจะเริ่มมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค.64 โดยทั้ง 4 มาตรการนี้ประชาชนจะใช้สิทธิซ้ำไม่ได้ ต้องเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

สำหรับ โครงการเราชนะ เป็นการขยายวงเงินช่วยเหลือให้ประชาชนอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ เริ่มโอนเงินรอบใหม่ให้แล้วในวันพฤหัสบดีที่ 20 และ วันที่ 27 พ.ค. 64 สำหรับผู้ที่ใช้ผ่านแอปเป๋าตัง ส่วนผู้ที่ใช้ผ่านบัตรประชาชน จะได้รับในวันศุกร์ที่ 21 และ 28 พ.ค.64

โดยจะสามารถใช้จ่ายสิ้นสุดได้ในวันที่ 30 มิ.ย.64 โครงการ ม.33 เรารักกัน เป็นการขยายเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จะเริ่มโอนเงินรอบใหม่ ในวันที่จันทร์ที่ 24 และ 31 พ.ค.64 โดยมีระยะเวลาการใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.64