พ่อแม่ น้องชมพู่ ยื่นค้าน

เรื่องเด่น

วันที่ 2มิ.ย. มีรายงานว่าก่อนเที่ยงวันนี้ นางสาวิตรี นายอนามัย วงศ์ศรีชาและ พ่อและแม่ของน้องชมพู่ ได้เดินทางไปยัง ศ า ล จั งหวัดมุกดาหาร เพื่อเขียนคำร้องต่ อ ศา  ล ขอคั ดค้ า นการป ร ะ กันตัวนายไชย์พล วิภา หรือลุงพล เพราะเชื่อว่าหากนายไชย์พลได้รับการป ร ะ กั น ตั ว ออกมาจะมีพ ฤ ติ ก รรมคุ กคา มพ ย า น

ส่วนยูทูปเบอร์คนสนิทของนายไชย์พลที่ชื่ออ๋อง หรือนายธนากร ซึ่งถูกจับกุมเพื่อช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ด้วยข้อหาขัดข ว า ง การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำร ว จ ข ณะเข้าต ร ว จค้นภายในบ้านนายไชย์พล โดยนายอ๋องกำลังถูกส่งตัวไปยัง ศ า ล ธั ญ บุ รี

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสงสัยกันมากว่า ตลอดคืนที่ผ่านมาบริเวณหน้าบ้านนายไชย์พลมีทั้งนักข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าสังเกตการณ์อยู่ ทำไมนายไชย์พลพร้อมภรรยาหรือป้าแต๋นถึงสามารถห ล บ ห นี อ อกจากหมู่บ้านได้ แต่ก็เชื่อว่าน่าจะได้รับความช่วยเหลือจากบรรดายูทูปเบอร์ที่กางเต้นท์สร้างเพิงพักอยู่ด้านข้างบ้านของนายไชย์พลหรือลุงพล