ขั้นตอนการสมัครทำบัตรทอง ปี 2564

เรื่องเด่น

คนไทยทุกคนมีสิทธิรักษาพย าบาลพื้นฐานกับ บัตรทอง หรือ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยกเว้นว่าจะมีสิทธิรักษ ากับประกันสังคม และสิทธิบัตรข้าราชการอื่นๆ ซึ่งคุณสามารถสมัครให้กับลูกน้อยวัยแรกเกิดได้ และปี 2564 นี้มีสิ่งที่ทำได้มากกว่าเดิม คือ

เข้ารักษากับ หน่วยบริการใหม่ ได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้เกิดสิทธิทุกวันที่ 15 และ 28 เหมือนปีก่อน

ประชาชนเลือกหน่วยบริการเองผ่านแอปพลิเคชัน สปสช.

เช็กสิทธิบัตรทอง 2564

หากคุณไม่ทราบสิทธิบัตรทองของตัวเองนั้นอยู่กับสถานพย าบาลใด มีวิธีเช็ก 2 วิธี คือ

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ nhso.go.th กรอกเลขบัตรประชาชน, วันเดือนปีเกิด และข้อความตัวอักษรเพื่อเข้าสู่ระบบเช็กสิทธิบัตรทอง

2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สปสช. เพื่อเช็กสิทธิหน่วยบริการบัตรทอง

วิธีสมัครบัตรทอง 2564

หากต้องการสมัครสิทธิ บัตรทอง หรือ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้กับคนในครอบครัว เตรียมเอกสารและไปสมัครได้ที่สำนักงานเขต ในกรุงเทพมหานคร และสำนักงานบัตรทองใกล้บ้าน รวมถึงสมัครบัตรทองออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน สปสช. ก็ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เตรียมเอกสาร

2. ตรวจสอบสถานพย าบาลบัตรทองใกล้บ้าน

3. ตรวจสอบสถานะการสมัคร และสถานพย าบาลที่เกิดสิทธิ

ทําบัตรทองใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารขอทำบัตรทองมี 2 อย่าง ได้แก่

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้าผู้ทำบัตรทองเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สูติบัตร)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

กรณีที่อยู่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน ใช้เอกสารเพิ่ม 2 อย่าง ได้แก่

1. สำเนาทะเบียนบ้านที่ไปพักอาศัย

2. หนังสือรับรองของเจ้าบ้าน หรือหนังสือรับรองของผู้นำชุมชนว่าได้ไปพักอยู่อาศัยจริง

ทําบัตรทองที่ไหนได้บ้าง

ปัจจุบันนี้คุณสามารถเลือกเดินทางไปทำบัตรทอง หรือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ที่สถานที่สำนักงานตามที่กำหนด หรือผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน สปสช

1. สถานที่ในการทำบัตรสิทธิหลักประกันสุขภาพ หรือ บัตรทอง

กรุงเทพมหานคร

คุณสามารถเดินทางไปทำบัตรทองได้ที่สำนักงานเขต จำนวน 19 เขต ตามชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้าน การทำบัตรทอง ต่างจังหวัด

ภาคเหนือ

สำนักงานบัตรทอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาคกลาง

สำนักงานบัตรทอง จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานบัตรทอง จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานบัตรทอง จังหวัดสระบุรี

ภาคอีสาน

สำนักงานบัตรทอง จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานบัตรทอง จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานบัตรทอง จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานบัตรทอง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาคตะวันออก

สำนักงานบัตรทอง จังหวัดระยอง

ภาคตะวันตก

สำนักงานบัตรทอง จังหวัดราชบุรี

ภาคใต้

สำนักงานบัตรทอง จังหวัดสงขลา

สำนักงานบัตรทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. สมัครบัตรทองออนไลน์ 2564 ผ่านแอป สปสช.

ขั้นตอนการสมัครบัตรทองออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน สปสช. ทางผู้สมัครต้องเตรียมบัตรประชาชน

และดาวน์โหลดแอปตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

1. ติดตั้งแอปพลิเคชัน พิมพ์คำว่า สปสช ใน Google Play หรือ App Store

2. เปิดหน้าแอปพลิเคชัน สปสช

3. กดปุ่ม ลงทะเบียน

4. กดอ่านเงื่อนไขข้อตกลง และกด ยอมรับ

5. กรอกเลขบัตรประชาชน

6. สแกนลายนิ้วมือหรือตั้งรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่แอป

เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชัน กดลงทะเบียนสิทธิหลักประกัน

 

7. คลิกเลือก ลงทะเบียนสิทธิหลักประกันฯ

8. ตรวจสอบที่อยู่ปัจจุบันตรงกับหน้าบัตรประจำตัวประชาชนหรือไม่ กด ไม่ตรง หรือ ตรง

9. ถ่ายรูปบัตรประชาชน

10. ถ่ายรูปตัวเองถือบัตรประชาชน

11. แนบหลักฐานแสดงที่อยู่ปัจจุบัน และเอกสารอื่นๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น

12. กรอกที่อยู่ปัจจุบัน

13. เลือกเครือข่ายหน่วยบริการ

เมื่อทำตามขั้นตอนเสร็จแล้ว ตรวจสอบสถานะลงทะเบียน ตามรอบการลงทะเบียนสิทธิหลักประกัน เมื่อระบบรับข้อมูลการลงทะเบียนและตรวจสอบหลักฐานแล้ว รอเกิดสิทธิตามรอบที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน โดยจะมีข้อความส่งมาแจ้งเตือนเขียนว่า ขณะนี้สิทธิของท่านได้รับการลงทะเบียน หากมีข้อสงสัย โทร 1330

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ไทยรัฐ