บิ๊กป้อม ลาออก

เรื่องเด่น

วันนี้ (18 มิ.ย.2564) เมื่อเวลา 10.30 น.ที่ห้องประชุม 2 และ 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.ขอนแก่น หรือ ไคซ์ สถานที่ที่พรรคพลังประชารัฐ ได้กำหนดให้เป็นสถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2564 โดยมี คณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรค เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ภายใต้มาตรการควบคุ มและป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 อย่างเข้มงวด ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครองทั้งในและนอกเครื่องแบบ ได้วางกำลังโดยรอบสถานที่ของการจัดการประชุมเพื่อความปลอดภัย โดยอนุญาตให้กับผู้ที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมเข้าร่วมประชุมเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับเชิญ หรือสื่อมวลชนเข้าไปภายในห้องประชุมแต่อย่างใด

โดยนายวิรัช ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดโดยเริ่มจากการรายงานสถานะงบดุลของพรรค ซึ่งมติผ่านไปด้วยดี จนกระทั่งมาถึงวาระเรื่องเพื่อเสนอ พบว่ามีการนำเอกสาร ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ลงวันที่วันนี้ เรื่องขอลาออกจากตำแหน่ง มาแสดงและแถลงต่อที่ประชุม ซึ่งมติที่ประชุมรับทราบและลงมติรับรอง และตามระเบียบข้อบังคับข้อที่ 15 มีผลให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทันที