เปิดรายชื่อ 13 จังหวัด ติดเชื้อที่กทม. ไม่มีเตียง สามารถกลับไปรักษาได้

เรื่องเด่น

จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในระลอกที่ 3 นี้ ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งทุกวันมีการพบผู้ติด CV-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน เป็นหลัก 3-5 พันคน โดยที่ศักยภาพทรัพยากรด้านสาธารณสุขมีจำกัด ส่งผลให้โรงพยาบาลหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เต็มเกือบทุกแห่ง มีผู้ป่ว ยที่ต้องรอเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมากต่อวัน

ทำให้ผู้ติด CV-19หรือผู้สัมผัสเสี่ยงหลายต่อหลายรายต้องตัดสินใจเลือกที่จะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด เพื่อจะไปหาที่รักษาตัว โดยบางรายไม่ได้เข้าระบบหรือแจ้งหน่วยงานสาธารณสุข ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบา ดของเชื้ อในชุมชน

ล่าสุด หลายจังหวัดเริ่มประกาศแจ้งประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด และเป็นผู้ติด CV-19 หากไม่มีเตียงหรือต้องการที่รักษา และต้องการจะกลับไปรักษาตัวที่จังหวัดนั้นๆ ให้ติดต่อกับโรงพยาบาลในภูมิลำเนา ผู้นำชุมชน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน ก่อนจะมีการเคลื่อนย้ายหรือเดินทาง ขออย่ากลับมาเองโดยพลการเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้ อ

รายชื่อจังหวัดที่ประกาศรับผู้ติด CV-19 กลับภูมิลำเนา มีดังนี้

– จังหวัดลำปาง

– จังหวัดนครราชสีมา

– จังหวัดขอนแก่น

– จังหวัดพิษณุโลก

– จังหวัดศรีสะเกษ

– จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเขาค้อ

– จังหวัดสกลนคร

– เลย

– อุตรดิตถ์

– กาฬสินธุ์

– ยโสธร

– หนองบัวลำภู

– หนองคาย

ขอบคุณ สาธารณสุขจังหวัด