ให้กำลังใจครอบครัวของคุณธาดา

เรื่องเด่น

ขอแสดงความเสียใจ เนื่องจากอดีตรองผู้ว่าฯนครนายก-ภรรยา ติ ด โ ค วิ ด สาย พั น ธุ์เดลตา จากไป วันเดียวกัน ครอบครั วคา ดได้รับเ ชื้ อ จากโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ หลังจากไปรัก ษ า ต า

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 มิ.ย.64 กู้ ภั ย สว่างอริยะนครนายก นำร่างที่ใส่โ ล ง ศ พของ นายธาดา ธรรมนิยม อายุ 75 ปี อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก มาทำ พิธี ฌ าป น กิจ ที่วัดโพธินายก อ.เมือง จ.นครนายก  ท่ามกลางค วา มเ สี ย ใ จ ของลูกๆ และผู้ที่เคารพนับถือ

โดยอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก จากไปเมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 29 มิ.ย. ที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลนครนายก  โดยแพทย์สรุปสาเ ห ตุ การจากไป ด้วยโ ร ค โ ค วิ ค – 1 9 สายพั น ธุ์ อิ น เ ดีย

โดยวันเดียวกันภรรยาของนายธาดาก็จากไป ด้วยสา เ ห ตุ เดียวกัน  แต่เ สี ย ตอนเวลา 03.00 น. ของเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.

ซึ่งนายธาดาได้เข้ารัก ษ า อ า ก า ร หลังทราบว่า ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา  จากการสอบถามจากลูกสาว บอกว่า คุณพ่อน่าจะ ติ ด เ ชื้ อ มาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน กทม. เพราะตนพาคุณพ่อไปรัก ษ า ต าที่ รพ.นั้น โดยระหว่างทางไม่เคยแวะที่ไหน หาหมอ เส ร็ จก็กลับบ้านทันทีส่วนคุณแม่มาเข้ารักษาตัวหลังจากคุณพ่อ

สรุปที่บ้านอยู่กัน 10 คน มีผู้ ติ ด เ ชื้ อ 7 คน รัก ษ าหายแล้ว 4 คน จากไป 2 ขณะนี้ยังมีคนในครอบครัว ยังคงรักษาอ า ก า ร อีก 1 คน

ล่าสุด อ าก า ร ดีขึ้นแล้ว ถือว่าเป็นรายแรกในจังหวัดนครนายกที่จากไปจากสาเ ห ตุก าร ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด -1 9 จากสา ยพั น ธุ์อินเดีย