ไม้ใบบอนสี สวย สร้างรายได้ดี

เรื่องเด่น

เรียกได้ว่ากระแสต้นไม้ขณะนี้ ได้รับความนิยมอย่างมาก และหนึ่งในนั้นคือ  “บอนสี” โดย เสน่ห์ของบอนสีคือใบมีความหลากหลายผู้เลี้ยงสามารถพัฒนาพัน.ธุ์ให้มีสีสัน จุดแต้มลวดลายต่างๆได้ด้วยตัวเอง

คุณพิเชษฐ สุดธูป อยู่บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 6 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ลู.กเลี้ยงบอนสี

จนสวยเพื่อส่งเข้าประกวดทุกเวที จึงทำให้คุณพิเชษฐได้เรียนรู้ และรับเทคนิคต่างๆ เลี้ยงบอนสีให้เจริญเติบโตจนมีหัว

คล้ายกับหัวเผือก หัวมัน เมื่อบอนสีมีหัวได้ขนาดเท่าที่ต้องการ ใช้เวลาเลี้ยง ประมาณ 5-6 เดือนจึงนำหัวบอนสี

มาล้างน้ำให้สะอาด แล้วนำมาผ่าเป็นชิ้นๆ แล้วชำในกระบะทราย ใช้เวลาในการชำ ประมาณ 1 เดือน

บอนสีงอ.กและแท.งใบออกมา นำต้นกล้ามาปลูกใส่กระถาง ขนาด 4 นิ้ว วัสดุที่ใช้ปลูกคือ ใบก้ามปูผสมกับดิน

ในอัตราส่วน 3 ต่อ 1 จากนั้นนำมาวางในตู้อบพลาสติก ขนาด 1.30×3 เมตร ด้านบนของโรงเรือนพรางแสง

ด้วยซาแรน 70 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาอีกประมาณ 1 เดือนครึ่ง ก็สามารถขายเป็นไม้ตลาดได้ การให้น้ำจะดูตามสภาพอากาศ

ถ้าอากาศร้อนจัดบอนสีจะดูดน้ำมาก ที่ก้นของกระถางควรมีจานรองเพื่อให้น้ำขั.งอยู่ตลอดการผสมพัน.ธุ์บอนสี

ควรพัฒนาสายพัน.ธุ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพราะจะสามารถทำให้ที่สวนมีจุดขาย โดยเลือกพ่อพัน.ธุ์แม่พัน.ธุ์ที่มีลักษณะเด่นๆ มาผสมเข้าด้วยกัน

ราคาบอนสี อยู่ที่ราคาตั้งแต่ 35 บาทขึ้นไป จนถึงหลัก 1,000 บาท บอนสีที่มีราคาสูงๆเป็นเพราะจำนวน

อาจจะมีน้อย บวกกับการเป็นสายพัน.ธุ์ที่หายาก และเป็นพัน.ธุ์ที่ผสมขึ้นมาใหม่ จึงทำให้มีราคาค่อนข้างแพง

 

ขอบคุณ ที่นี่มีไอเดีย