โยม ที่เคยใส่บาตรทุกวัน แต่หายไป

เรื่องเด่น

มีเรื่องราวน่าประทับใจ จากเพจประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน ได้โพสต์ข้อความ เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม  ระบุว่า โยมเคยใส่บาตรทุกวัน ทำไมเงียบหาย ไม่ใส่บาตร พระมาสอบถามพบโยม ป่ ว ย โ ค วิ ด ต้องกักตัว

พระเลยนำเงินไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค มามอบให้ถึงหน้าบ้าน พระรูปนี้คือ พระครูปลัดทวีศักดิ์ สนฺตกาโย เจ้าคณะตำบลพระนอน เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วเกษฎาราม ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธย า มาพร้อมลูกศิษย์ช่วยกันจัดเตรียมข้าวของมา คุณกฤตพจน์ คงบุตร ผู้ใหญ่บ้าน ก็มาร่วมด้วย พระครูปลัดทวีศักดิ์ บอกว่า ออกบิณฑบาตรทุกเช้า

อนุโมทนาด้วยครับ

พอไปถึงหน้าบ้านพบว่าบ้านโยมที่เคยใส่บาตร ติดเชื้อโควิด ใส่บาตรพระไม่ได้ บางบ้านต้องกักตัวและชาวบ้านในชุมชนเป็นครอบครัวใหญ่ติดเชื้อกันหลายคน ต้องกักตัว ไปปะกอบอาชีพอะไรไม่ได้ รู้สึกสงสารและเห็นใจ จึงได้นำเงินไปจัดหาซื้อข้าวสาร เครื่องอุปโภคบริโภคมาช่วยเหลือชาวบ้านในยามทุกข์ยากแบบนี้

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน