เปิดฉีด ซิโนฟาร์ม ฟรี แบบ มีเงื่อนไข

เรื่องเด่น

มีข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊กของ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศเปิดลงทะเบียนขอรับวัคซีน ซิโนฟาร์ม ฟรี!! ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ AIS และ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 08:00 – 16:00 น.ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ)

 

เงื่อนไขการรับรับวัคซีน ซิโนฟาร์ม ฟรี!! มีดังนี้

1. สแกน QR code เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า ปิดลงทะเบียนในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 16:00 น.

2. คนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

3. ผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเท่านั้น

4. ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

เอกสารที่ต้องนำมาด้วยในวันฉีดวัคซีน มีดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. บัตรประจำตัวคนพิการ

3. รูปหรือชื่อยาประจำที่รับประทานอยู่

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือข้อสักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02 576 6779 (จันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ 08.00-16.00 น.)

โพตส์ดังกล่าว