เตือน!! ใครที่ฉีดซิโนฟาร์ม

เรื่องเด่น

ภาพจากบางกอกทูเดย์

สวัสดีค่ะ วันนี้ เรามีมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์จาก หมอนิธิ นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก Nithi Mahanonda ช่วยย้ำกันอีกครั้งครับ เตรียมพร้อมเอกสาร จะได้เร่งกันฉีดให้คนที่ยังไม่ได้รับได้รับโดยเร็ว อย่านำไป “ฉีดกระตุ้น” นะครับ เป็นอะไรไปไม่ได้รับคุ้มครองทุกกรณี

ข้อมูลและเอกสารสำหรับยื่นขอรับการจัดสรร วัคซีนcv-10 ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 3 สำหรับองค์กร / นิติบุคคล

สำหรับแต่ละประเภทองค์กร / นิติบุคคล แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

องค์กร / นิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 50 – 999 ราย

องค์กร / นิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 1,000 รายขึ้นไป

สถานพยาบาล ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนไว้ใช้ในสถานพยาบาลเพื่อให้บริการกับผู้ป่วยและผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล

กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่น

ทั้งนี้ สำหรับองค์กร และ อปท. ที่ต้องยื่นหนังสือตอบรับการให้บริการฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาลที่ประสานงานไว้ประกอบการขอรับจัดสรร

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หนังสือแสดงความประสงค์ในการจัดเก็บรักษาและให้บริการวัคซีนตัวเลือก.docx

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประชาสัมพันธ์ สำหรับประชาชน และองค์กร / นิติบุคคล ที่จองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” Sinopharm

และเลือกเข้ารับการฉีดที่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้เข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ

กรุณาตรวจสอบ รอบวัน – เวลาในการเข้ารับบริการผ่าน SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งลงทะเบียนไว้ และเข้ารับการฉีดตามเวลาแจ้งนัด

กรุณาเตรียม บัตรประชาชนและทำแบบคัดกรอง ใบยินยอมการฉีดวัคซีน เพื่อบันทึก QR Code มาแสดง ณ จุดฉีดวัคซีนตามรอบเวลานัด

ไม่สามารถเข้ารับ วัคซีนcv-19 ซิโนฟาร์ม ได้ตามกำหนด ?

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศแนวทางผู้จอง วัคซีนcv-19 ทางเลือก ซิโนฟาร์ม Sinopharm สำหรับบุคคลธรรมดา ที่ไม่สามารถเข้ารับวัคซีน cv-19 ได้ตามกำหนด ดังนี้

หากท่านมีผลตรวจยืนยันการติด cv-19 สามารถเก็บวัคซีนและเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปได้อีก 3 เดือน โดยแจ้งเลื่อนวันนัดหมายฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลที่ท่านเลือกเข้ารับบริการโดยตรง

หากท่านเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ในระหว่างกักตัว กักตัวให้ครบจำนวนวัน และกำหนดนัดหมายใหม่ เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลที่ท่านเลือกเข้ารับบริการโดยตรง

รับวัคซีนชนิดอื่นมาแล้ว หรือแพทย์วินิจฉัยไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ รอติดตามประกาศแนวทางการเปลี่ยนผู้รับวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หลังจากการจัดสรรส่วนใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว