หมอธีระวัฒน์ แนะ ยาตัวนี้ รักษา C V-1 9 ได้ตั้งแต่เริ่ม

เรื่องเด่น

หมอธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโร ค อุ บั ติ  ใ หม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุ ยาฆ่าพยาธิ Ivermectin ใช้ได้ทั้ง การรักษาโ-ค-วิ-ด-19 ตั้งแต่เริ่มต้นรวมกระทั่งเมื่อติ ดเชื้ อและมีอาการไปแล้วและสามารถใช้ร่วมกับยาอื่นได้ (early และ late treatment)

ประการสำคัญก็คือโ-ค-วิ-ด มีการกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆ และจะเห็นได้ว่ายามาตรฐานที่ใช้รักษา ฟาวิพิราเวีย เริ่มเห็นว่าได้ผลช้าลงหรือไม่ทันการณ์

ยาฆ่าพยาธิตั้งกล่าวมีประวัติการใช้งานมานานมากทำให้ทราบกระบวนการใช้และความปลอดภัยและมีการพิสูจน์ในเรื่อpของโควิดมีอยู่แล้ว ในระดับต่างๆ

ซึ่งเป็นกลไกที่เกี่ยวข้องกับการขัดขวางตัวไวรัสโดยตรง และการเข้าร่างกาย ทางตัวรับต่างๆนอกจาก ACE2

ทำให้กระบวนการติดเชื้ออ่อนด้อยลง ขัดขวางกลไกที่ต่อเนื่องยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้ ยับยั้งกระบวนการที่ทำให้เกิดการอักเสบ ไม่ปะทุ ยับยั้งกระบวนการที่ทำให้เลือดข้น การเกิดลิ่มเลือดในโ -ค- วิ -ด

ฟื้นฟูประสิทธิภาพของการพยุงชีวิตของเซลล์ผ่านทางตัวอนุภาคโรงพลังงานไมโตคอนเดรีย

ยาฆ่าพยาธินี้ทำให้ผู้ค้นคิดและผู้ที่นำไปใช้ต่อสู้กับโรคพยาธิ ฟิลาเรีย William C Campbell และ Satoshi Omura ได้รับรางวัลโนเบลสาขา สรีรวิทยา และ อายุรศาสตร์ ในปี 2015 และจัดเป็นยาสำคัญขององค์การอนามัยโลกอยู่แล้ว