ผอ.ขับรถลงเขาบนเส้นทางทุรกันดาร 22 กม. มาเบิกเงิ น 2,000 ให้นักเรียน

เรื่องเด่น

เรื่องราวนี้ทำเอาชาวโซเซียลต่างยิ้มปริ่ม เพราะเมื่อวันที่ 13 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก นายนรินทร์โชติ เมืองใจหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว และ นางสาว ประภาวรินทร์ วิเชียรสรร ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ต้องขับรถขึ้นลงเขา เพราะเส้นทางทุรกันดาร มีทั้งหลุมลึก ร่องน้ำ และหน้าผาสูงชันข้างทาง โดยใช้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว และรถจักรยานยนต์ จากที่ตั้งของโรงเรียน

ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ซึ่งมีระยะทาง 11 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางกว่า 30 นาที เพื่อเดินทางไปเบิกเงิu จำนวน 44,000 ບาท ที่ธนาคารในตัวอำเภอแม่สรวย และนำกลับมามอบให้ผู้ปกครองนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว รายละ 2,000 ບาท จำนวน 22 คน รวมระยะทางไปกลับ จากโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว ถึงถนนทางขึ้น 22 กิโลเมตร การเดินทางใช้เวลา 1 ชั่วโมง

โดยนายนรินทร์โชติ เมืองใจหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว เปิดเผยว่า เมื่อทางโรงเรียนได้รับโอนเงิu ก็เร่งเบิกจ่าຢมาให้ผู้ปกครองทันที เพราะมีข้อกำหนด ที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน

หลังจากทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอนเงิuมา สำหรับโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว การเดินทางคืออุปสรรค เพราะหากฝนตกจะไม่สามารถขึ้นลงได้เลยเพราะเป็นเส้นทางที่ทุรกันดารอย่างมาก แต่ด้วยหน้าที่ของครู และผู้บริหารสถานศึกษา ก็ต้องเร่งดำเนินการให้ผู้ปกครอง โดยทั้งหมดเป็นชาติพันธุ์อาข่า ทั้งนี้หลังจากมอบเงิuไปแล้วทุกคนที่ได้รับเงิuจำนวนดังกล่าวต่างดีใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับเงิuช่วยเหลือครั้งนี้

ด้านนางแรมจันทร์ อางีกุ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้รับเงิuจำนวนนี้ และจะนำไปใช้จ่าຢสำหรับลูก ทั้งซื้อชุดนักเรียน รองเท้า อุปกรณ์การเรียนบางอย่าง เพราะที่ผ่านมาครอบครัวไม่มีรายรับเลย ทำให้ลูกต้องใส่เสื้อผ้าชุดเก่า รองเท้าที่ขาด