ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวยา “แอนติบอดีค็อกเทล”

เรื่องเด่น

มีข้อมูลที่เป็นความหวังของชาติและได้รับความสนใจอย่างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ เมื่อวันนี้ (21 ก.ย. 64) ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แถลงว่า ในอนาคต การวางแผนรักษาโรคโควิด-19 มีความจำเป็นสำคัญ ไม่ใช่แค่การฉีดวัคซีน ทางราชวิทยาลัยฯ มีแผนนำเข้าและกระจายยา Antibody Cocktail เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มที่มีอาการน้อยถึงปานกลาง

ขณะนี้ได้นำเข้ามาแล้ว 500 โดส กระจายยาไปยังสถานพยาบาลกว่า 50 แห่งแล้ว ซึ่งคนไข้ 1 คน รับยา 1 โดส รอสังเกตอาการ 30 นาที ก็สามารถกลับบ้านได้เลย ไม่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งนี้ได้มีการใช้ยาและติดตามผลเก็บข้อมูล ไม่พบผลข้างเคียง

สำหรับราคายา ทางราชวิทยาลัยฯ มีการกำหนดราคาให้สถานพยาบาล เพราะไม่ใช่ยาหลักในระบบที่รัฐจัดให้ในการรักษา

ข้อมูลจากเรื่องเล่าเช้านี้