“ต้นเสน่ห์จันทร์แดง” ไม้ ม ง ค ล รูปหัวใจ ยอดนิยม

เรื่องเด่น

เรียกได้ว่าช่ ว งนี้เป็นช่ ว ง ที่หลายๆคน หันมาสนใจต้นไม้มากขึ้น อาจจะเกี่ยวเนื่องจากสถานก า รณ์ต่างๆ ทำให้ผู้คนอาศัยอยู่ที่บ้านมากขึ้น จึงทำให้สนใจการปลูกต้นไม้ประดับบ้านมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้กระแส ไม้ด่าง ไม้มงคลต่างๆ หรือแม้กระทั่งต้นไม้ประดับที่เรารู้จักหรือเห็นกันอยู่บ่อยๆ เช่น ต้นเสน่ห์จันทร์แดง

วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับต้นเสน่ห์จันทร์แดงให้มากขึ้นค่ะ

ต้นเสน่ห์จันทร์แดง (K i n g of Hear ts)เป็นไม้มงค ลประเภทว่าน ที่คนไทยเรานิยมปลูกมานาน เป็นไม้มงค ล และไม้ประดับใบที่นิยมปลูกชนิดหนึ่ง โดยเชื่อว่าเป็นว่านประเภทเมตตา ม ห า นิ ยม และว่านเสริ ม โช คเสริ ม ล า ภ ผู้ใดปลูกมักมีคนนิยมชมชอบ ผู้คนรักใคร่ เ งิ น ทอง ไ ห ล มา เ ท มา การค้าการขายเจริ ญรุ่งเรื อง

เป็นพืชล้มลุกที่มีความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษ ณ์ ลำต้นเกิดจากหัวใต้ดินมีลักษณะตั้งตรง ประกอบด้วยก้านใบหลายๆ ก้าน แต่จะไม่แตกกิ่งก้านสาขา มีความพิเศษคือก้านใบจะเป็นสีแดงเลือดหมูสวยงาม เป็นพืชที่เจริญเติบโตในเขตร้อนชื้น

 

 

การดูแลต้นเสน่ห์จันทร์แดงให้มีความสวยงามนั้น

– ตั้งอยู่ในที่ร่มจะทำให้ใบเงางาม เป็นมัน ให้ใบสวยงาม เป็นไม้ที่ชอบที่ร่ม

– แสงแดดรำไร หน้าดินต้องการความชุ่มชื่น อยู่ตลอดเวลา

 

– ต้องการน้ำพอประมาณ ต้องร ะ วั ง อ ย่ า รดน้ำให้น้ำขังหรือพื้นแฉะเกินไป

– ปุ๋ ย หมักหรือ ปุ๋ ย ผสมใบไม้แห้ง อย่ า ง น้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ต้นเสน่ห์จันทร์แดงนั้น เลี่ยงง่าย โตไว หากลงดินจะเติบโตได้เต็มที่มากกว่า แต่ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมปลูกลงกระถาง แล้วนำไปประดับตามบ้านพักอาศัย อาคาร หรือห้องทำงาน

 

เพียงแค่หากระถามสวยๆ มาใส่ให้ต้นเสน่ห์จันทร์แดง ก็สามารถมีต้นไม่ที่สวยงาม ร า ค า ไม่แพ งมาประดับบ้านแล้วค่ะ นอกจากความสวยงามที่มีใบรูปหัวใจ ผิวใบมันขลับ ก้านสีแดงแล้ว ก็ยังมีความหมายด้านความ ม ง ค ล ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นด้วยนะคะ