ตามหามือดี ตัดเชือก ทำช่างทาสีห้อยตัวกลางคอนโดสูง

เรื่องเด่น

เรื่องราวนี้ถูกนำเสนอเมื่อวันที่ 14 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้มีผู้ใช้ TikTok ชื่อว่า @nice2515 เผยแพร่คลิปนาทีชีวิตของ 2 ช่างทาสี หลังขึ้นไปทาสีคอนโดสูงอยู่ที่ชั้น 26 ย่านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แต่ถูกมือดีตัดเชือกที่ใช้โรยตัวทิ้ง 2 เส้น ทำให้ไม่สามารถทำงานต่อได้ เพราะเ สี่ ย ง อั น ต ร า ย  อา จ จ ะ ต ก ไ ป ไ ด้ รั บ บ า ด เ จ็ บ ห รื อ เ สี ย ชี วิ ต

จึงได้มาขอปีนเข้าระเบียงของเจ้าของคลิปซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในคอนโดดังกล่าว เพื่อผ่านทาง โดยในคลิประบุว่า ‘มี ค น ตั ด เ ชื อ ก เ ข า เ ล ย ทำ ง า น ต่ อไ ม่ ไ ด้ น่ า จ ะเป็นห้องข้างล่างที่ตัดโดนไม่มองว่ามีคนทำงาน คงคิดว่าใครหย่อนเชือกไป ช่างบอกกลัวมากไปต่อไม่ได้แล้ว อนุญาตหยุดและผ่านห้องเราได้ไหม เห้อคนตัดก็ไม่แหกตาดู กลัวไม่เข้าเรื่อง พร้อมกับระบุแคปชั่นว่า น้องบอกวันนี้หยุดงานเลยใจเ สี ยแล้ ว ต ก ใจกลัวมากที่เป็นห้องเราเพราะห้องอื่นไม่มีคนอยู่เลยช่วงนั้น

อย่างไรก็ตามหลังจากคลิปถูกแชร์ออกไปและมีคนเข้าดูมากกว่า 1 ล้าน 7 แสนครั้ง ก็ได้มีเจ้าของบริษัทที่ช่างทั้ง 2 กำลังทำงานอยู่เข้ามาคอมเมนต์ ขอบคุณ โดยระบุว่า ‘ในนามของเจ้าของบริษัทที่ช่างทั้ง2กำลังทำงานอยู่ต้องขอขอบคุณเจ้าของคลิปเป็นอย่างสูงครับที่ให้ความช่วยเหลือ ส่วนคนตัดเชือก ทางบริษัทฯกำลัง ดำ เนิ นค ดี ครับผม

ทั้งนี้ เจ้าของวิดิโอดังกล่าวได้ออกมาชี้แจ้งเพิ่มเติมว่า ล่ า สุ ด ตำ ร ว จ เ ข้ า มาสื บส ว น เ รื่องนี้แล้ว และเผยว่าเชือกไม่ใช่จะตัดด้วยกรรไกรได้ง่าย ๆ จึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานสื บห าว่าใครเป็นคนทำให้ช่างทาสีเกือบเ สี ยชี วิ ตดั งกล่าว

 

ชมคลิปคลิก

ขอบคุณ nice2515