หม่ำ จ๊กมก เผยคำพูดสุดท้ายน้าค่อม

บันเทิง เรื่องเด่น

ตามที่ได้ทราบกัน สำหรับเรื่องเศ ร้าขอ ง วงการตลก ที่ได้เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ได้ สู ญเ สี ย “น้าค่อม ชวนชื่น” ตลกรุ่นใ ห ญ่ มากฝีมือ จาก โ ร ค โ ค -วิ- ด – 1 9 วงการบันเทิงไทย ท่ามกลางความ เ สี ย ใ จ ของเพื่อนๆวงการตลก เเละวงการมายา

ต้องบอกว่าจากไปเเล้วเเต่ยังตราตรึงในหัวใจคนไทย ล่าสุดตลกชื่อดังอย่าง “หม่ำ จ๊กมก” เผยคำสุดท้าย ตลกดังรุ่นพี่ “น้าค่อม ชวนชื่น”

ก่อน ล่ ว ง ลั บ โดยงานนี้ “ไอซ์ ณพัชรินทร์” ก็ได้เปิดรายการใหม่ อย่าง IceBank Diary “Welค่อม to my home”โดยได้ระบุข้อความว่า บุกบ้านพ่อหม่ำ คิดถึงพ่อค่อม เล่าเรื่องสมัยก่อนทั้งฮาทั้งซึ้ง

โดยงานนี้ “หม่ำ จ๊กมก” เผยคำสุดท้าย ตลกดังรุ่นพี่ “น้าค่อม ชวนชื่น” โดยการเล่าย้ อ น มิต ร ภ า พ ที่เคยเล่นตลกด้วยกันประมาณ 3 เดือน

ช่วงที่เขามีเรื่องออกจากชวนชื่นมาช่วงหนึ่ง ต้องปรับตัวหน่อยเพราะเขาจะเล่นตลกแบบตลกชุด แต่เราเล่นอีกแบบหนึ่ง แล้วก็เล่นหนังกับเขาอีกหลายเรื่องจำไม่ได้แล้วคนก็ยัง เอาม าล ง T i k T o k อยู่เลย

พี่ค่อมเป็น คน อา ร ม ณ์ ดี ไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรัก ประทับใจทุกครั้ง ล่าสุด ตอน อั ด ซู เ ป อ ร์ ห ม่ำ เขามาสายไป แ กล้ ง ห ย อ ก เข า ทำไ ม ไ ม่ รั ก ษ าเวลาเขาก็ตอบว่า มึ ง ไม่ เ ค ย มา สา ยเ ห ร อ ไ อ้ สั…

แล้วอีกครั้งที่มาเราจะคอยเบรกเขาตลอด จนเขาบอก บอกมึงแล้วมาทำไมรายการนี่ ล็ อ คเ สี ย หมดแล้ว พี่ค่อมเป็นคนมีทักษะกับเพื่อนฝูง เป็นคนอบอุ่น เป็นผู้ใหญ่  นั่งคุยเรื่องทำมาหากิน ไม่ดื่ม พี่ค่อมเป็นคนที่สุดยอด ทุกวันนี้ยังคิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะ

ถามว่าวัน นั้ น ต ก ใ จ ไ หม หม่ำ เล่าว่า ก่อนขึ้นรถ เขาโทรมานะ ก็บอกว่า พี่ ไ ม่ ไ ด้ ต า ย เพราะเรื่องพวกนี้หรอก พี่ ต า ย เ พร า ะ เ รื่ อ ง ผู้ ห ญิ ง

เขายังบอกว่า ใช่ ไอ้ สั… ยังเฮฮาอยู่ นี่คือคำสุดท้ายที่ได้ยินเลย โอเคเขาก็ไปถึงเวลาของเขา เขาก็อยู่ข้างๆเรานี่แหละ ไม่ได้ไปไหนหรอก