ครม อนุมัติเพิ่มวันหยุดปีใหม่อีก 1 วัน

ทั่วไป

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสร้างความประทับใจให้พี่น้องคนทำงานอย่างมาก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 พจเฟซบุ๊กชื่อ เรื่องราว ในโลก ได้โพสต์ภาพของปฏิทินวันหยุด ซึ่งมีใจความว่า หยุดยาว 5 วัน ครม อนุมัติ 30 ธันวาคม เป็นวันหยุดเพิ่ม ให้หยุดปีใหม่ต่อเนื่อง 5 วันเต็ม

ทั้งนี้ การกำหนดให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษ ฐกิจและสนับสนุนภๅคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่ประชุม ครม ได้อนุมัติให้ วันจันทร์ที่ 4 และวันอังคาร 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯและนนทบุรี เพื่อการจราจรและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ที่อิมแพคเมืองทองธานี เพื่อความเรียบร้อย