อานิสงส์สูงจากการขอขมาพ่อแม่ ทำถูกแล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง

ทั่วไป

อีกหนึ่งบทความดีๆ น่าอ่านสำหรับอานิสงส์สูงจากการขอขมาพ่อแม่ ทำถูกแล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง

และเรามี วิธีขอขมาพ่อแม่ แบบครบทุกขั้นตอนมาฝากค่ะ

โดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีก ร ร ม ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ

มีอุปสรรคขัดขวางอยู่เสมอ ลองทำดูสักครั้ง

แล้วชีวิตคุณจะพบกับความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะ

ก ร ร มของลูกที่ทำต่อพ่อแม่

ในฐานะลูกอาจคุ้นชินกับการให้อภั ยของพ่อแม่

ไม่ว่าจะทำตัวแย่สักเท่าไรท่านก็ให้อภั ยเราในท้ายที่สุดเสมอ

จนลูกอาจหลงลืมไปว่าการกระทำของเราสร้างรอยแ ผ ล ไว้ในใจท่าน

เป็นการก่อก ร ร มที่ขัดขวางชีวิตเราโดยไม่รู้ตัว เช่น

1 ชอบเถียงพ่อเถียงแม่

2 ชอบทำสิ่งที่กระเทือนใจพ่อแม่ ทำให้พ่อแม่ร้องไห้

3 ไม่สนใจดูแลพ่อแม่ตามสมควร

4 สร้างแต่ปัญหาให้พ่อแม่ต้องตามแก้ไข

5 ขโมยของที่เป็นสมบัติของพ่อแม่

6 ด่ า ว่ า กล่ าวคำที่เป็นการล่วงเกินพ่อแม่

7 ทำ ร้ า ยร่ า งกาย และจิตใจของพ่อแม่

หล ายข้อหล ายคนคงทำกันไปบ้างไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไมก็ตาม

หากคุณระลึกได้ว่าเคยทำข้อไหนลงไป ก็สามา รถหยุดก ร ร มนั้นได้ทันทีตั้งแต่วันนี้

และเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นได้ด้วย วิธีการขอขมาพ่อแม่ ค่ะ

อานิสงส์ของการขอขมาพ่อแม่

1 ไม่ว่าเจออุปสรรคใดในชีวิต จะสามา รถผ่ านไปได้ หรือมีผู้ช่วยเหลือ

2 ได้รับโอกาสดี ทั้งการงานและการเงิน หาก ต ก งานก็จะหาใหม่ได้ง่าย

3 ถึงคราวเคราะห์ขึ้นมา จะมีผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือให้แคล้วคล าด

4 มีความรักที่ดี อบอุ่นดูแลซึ่งกันและกัน

5 ชีวิตเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรม

6 ส วด ม น ต์นั่งสมาธิแล้วใจสงบได้เร็ว

หากคุณระลึกได้ว่าเคยทำไม่ดีข้อใดไว้กับพ่อแม่

และวันนี้พ่อแม่คุณยังมีชีวิตอยู่ให้ขอขมา นั่นคือโอกาสทองของชีวิต

ที่คุณควรคว้าเ อ าไว้ก่อนที่จะสายเกินไป และเราได้รวบรวมวิธีขอขมาพ่อแม่

รวมถึงบทส ว ด คำขอขมาพ่อแม่มาให้แล้วค่ะ

วิธีขอขมาพ่อแม่ และ คำขอขมาพ่อแม่

การขอขมาพ่อแม่นั้นมีหล ากหล ายตำรา หล ากหล ายรูปแบบ

แต่ก็มีความใกล้เคียงกัน และสา ระสำคัญที่สุดก็คือการสำนึกได้ด้วยใจจริง

ถึงสิ่งไม่ดีที่เคยทำไว้ และตั้งใจที่จะขอขมา ตลอดจนตั้งใจว่าจะไม่ทำเช่นนั้นอีก

เรียกได้ว่าครบถ้วนทั้งพิธี กาย วาจา และใจนั่นเองค่ะ

วิธีขอขมาพ่อแม่แบบที่ 1

สิ่งที่ต้องเตรียมในการขอขมาพ่อแม่

1 ธูปเทียนแพ 1 ชุด

2 พวงมาลัย ที่มีด อ กมะลิในพวงมาลัย 1 พวง

ก่อนทำการขอขมาก ร ร ม เราควรบอกท่านให้รู้ก่อนว่า

วันนี้เราจะมาทำพิธีขอขมาต่อท่าน และต้องบอกท่านว่าหลังจากที่เราขอขมาแล้ว

ให้ท่านพูดด้วยว่า ขออโหสิก ร ร มให้ลูกทุกเ รื่ อ ง ถึงจะถือว่าครบพิธี

จากนั้นจึงเริ่มทำตามขั้นต่อไปนี้ได้เลยค่ะ

คำกล่ าว ขอขมาพ่อแม่

“กายะกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส ที่ข้าพเจ้า ชื่อและนามสกุล

ประม า ทพล าดพลั้งทำผิ ดมาในชาตินี้ ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน

หากนึกได้ว่าเคยทำสิ่งใดไว้ เช่น เคยเถียงท่าน เคยดื้อไม่เชื่อฟัง

เคยทำร้ า ยจิตใจท่านเ รื่ อ งใด ควรบอกให้หมด