พนักงาน กอดคอลา หลังบริษัทปิดกิจการ

เรื่องเด่น

มีข้อมูลเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก ข่าวสารชลบุรี-ระยอง เปิดเผยกรณี บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ไทยแลนด์) ปทุมธานี ประกาศยุ ติ ก า รผ ลิ ต ทุ กอย่าง ก่อนจะปิดกิจการถาวรในเดือนกันยายนนี้ พร้อมเผยภาพหนุ่มสาวโรงงานกอดคอ เขียนเสื้อแสดงความอำลา

เพจระบุว่า บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ไทยแลนด์) ปทุมธานี ประกาศปิดกิจการอย่างเงียบๆ โดยวันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการยุ ติ ก า ร ผ ลิ ต ทุกอย่าง และประกาศปิดกิจการถาวรในวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่จะถึงนี้ เพื่อย้ายฐานผลิตไปประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นตามบริษัทในเครือพานาโซนิคสุวินทวงศ์ ตั้งอยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์ ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำการผลิตเกี่ยวกับตู้แช่ และได้เปิดกิจการนานมากกว่าสิบปีแล้ว ก่อนจะปิดกิจการไปในปี 2564 ที่ผ่านมา

โดยมีประกาศดังต่อไปนี้ ประกาศจากกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย การโอนย้ายการผลิตชิ้นส่วนประกอบสําหรับเครื่องเย็น ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจและสนับสนุนพานาโซนิคด้วยดีเสมอมา กลุ่มบริษัทพานาโซนิคทั่วโลกกําลังอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการผลิตให้ดียิ่งขึ้น โดยจะยุติการผลิตชิ้นส่วนประกอบสําหรับเครื่องเย็น (Refrigeration Devices) ในประเทศไทยในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 ให้การดำเนินงานผลิตชิ้นส่วนประกอบสำหรับเครื่องเย็นของโรงงานที่ตั้งอยู่ใน จ.ปทุมธานี จะถูกโอนย้ายไปรวมอยู่ที่ประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น

ด้วยเหตุนี้ บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จํากัด จะยุติการดำเนินกิจการลงในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 บริษัทจะให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ โดยพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสม ทั้งในกลุ่มบริษัทและในบริษัทอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมกับดูแลผลประโยชน์พนักงานควรได้รับตามสิทธิ

 

ทั้งนี้ เราจะยังคงจัดหาผลิตภัณฑ์จากโรงงานในต่างประเทศ และให้บริการแก่ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของเราในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยตัวแทนขายของบริษัทจะติดต่อกับลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป เราขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนประกอบสําหรับเครื่องเย็นในประเทศไทยของเรามาโดยตลอด

พานาโซนิคยังมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยและคงความสําคัญของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตหลักของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

 

นอกจากนี้ ยังได้ลงทุนยกระดับศักยภาพสายการผลิตของโรงงานในประเทศไทย รวมถึงการติดตั้งระบบหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop Systems) ที่ช่วยสร้างพลังงานสะอาด และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดรับกับวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ.2593 ของพานาโซนิค (Panasonic Environment Vision 2050)

เรายังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การบริการลูกค้า และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุดของกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเรา โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากทุกท่านด้วยดีต่อไป

ฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย