บัตรสวัสดิการฯ 15ถึง18 ธันวาคม เงินเข้าบัตรรวม 930 จะกดเป็นเงินสด หรือ ใช้รูดซื้อสินค้า ก็ได้

ทั่วไป

อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่สร้างความประทับใจและรอยยิ้มให้ชาวบ้าน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการฯในทุกๆเดือน จะมีเงินเข้าในบัตรเพื่อใช้รูดซื้อสินค้า 200 ถึง 300 บาท และเงินอื่นๆอีก เช่น ค่าน้ำ ค่าไ ฟ วันนี้เราก็เลยนำข้อมูลต่างๆมาฝากเพื่อนจะมีค่าอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลย เช็คเลย วันโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการฯ เดือนธันวาคม 62 ใช้ได้รวม 8 สิทธิ์ สำหรับเงินที่จะได้รับในวันที่ 15 ถึงวันที่ 18 นั้นได้แก่ เงิน ผู้สูงอายุ 100 คืนภๅษี 500 (กรณีใช้จ่ายผ่านบัตรและเติมเงินเข้าบัตร) เงินค่าน้ำ ค่าไ ฟ 330 ทั้งนี้อาจจะไม่ได้รับเงินทุกคน แล้วแต่ว่าใครจะเข้าเงื่อนไขใด ที่แน่ๆถ้าท่านใดลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไ ฟไว้ ท่านจะได้รับเงินแน่นอนวันที่ 18 ของทุกๆเดือน

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ในทุกๆเดือนเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า วันที่ 1 ธันวาคม 62 สามารถรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าหรือร้านที่เข้าร่วมโครงการจำนวนเงินในการซื้อสินค้า 200 ถึง 300 บาท และค่าเดินทาง 500 บาท และเงินค่าช่วยเหลืออื่นๆอีกหลายรายการดังต่อไปนี้

วันที่ 15 ธันวาคม 62 เงินผู้สูงอายุ 50 ถึง 100 บาท และเงินคืนภๅษี 5 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 18 ธันวาคม 62 เงินช่วยเหลือค่าน้ำ ไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน และเงินช่วยเหลือค่าไ ฟไม่เกิน 230 บาทต่อเดือน

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อเดือน ผู้มีสิทธิรับเงิน จะต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร และเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ซื้อก๊าซหุงต้มเดิม โดยจะได้รับส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มคนละ 100 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 (โดยมาตรการนี้ไม่เกี่ยวกับวงเงินซื้อก๊าซหุงต้มที่เคยให้ 45 บาทต่อ 3 เดือน) ทั้งนี้ ต้องซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าก๊าซที่ลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง มีเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีกว่า 2000 ร้านค้าทั่วประเทศ อยางไรก็ตาม วันที่ที่ระบุไว้เป็นวันที่เริ่มจ่ายเงินงวดแรกเข้าบัตร ซึ่งจะค่อย ๆ ทยอยจ่ายเงินเข้าบัตรให้จนครบ ทำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ละคนได้รับเงินไม่พร้อมกัน

ล่าสุดยังไม่มีการแจกเงิน 500 หรือ 800 บาทนะคะ อย่าพึ่งไปเชื่อข่าวลือรอฟังประกาศจากทางรัฐให้แน่ใจรับรองว่าเราจะรีบนำข่าวสารต่างๆมาฝากเพื่อนๆกันอย่างแน่นอน สำหรับเงินที่จะได้รับในวันที่ 15 ถึงวันที่ 18 นั้นได้แก่ เงิน ผู้สูงอายุ 100 คืนภๅษี 500 (กรณีใช้จ่ายผ่านบัตรและเติมเงินเข้าบัตร) เงินค่าน้ำ ค่าไ ฟ 330 ทั้งนี้อาจจะไม่ได้รับเงินทุกคน แล้วแต่ว่าใครจะเข้าเงื่อนไขใด ที่แน่ๆถ้าท่านใดลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำ ค่า ไ ฟไว้ ท่านจะได้รับเงินแน่นอนวันที่ 18 ของทุกๆเดือน