จากช่างซ่อมพัดลม จบ ป.2 สู่ เจ้าของฮาตาริ

เรื่องเด่น

เรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆ สำหรับน้ำใจสู่พี่น้องไทย นั้นคือการร่วมอนุโมทนาบุญกับ คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว เจ้าของธุรกิจ Hatari(ฮาตาริ) แบรนด์พัดลมชื่อดังของไทย ที่ได้ทำบุญครั้งใหญ่ ด้วยการบริจาคเงินส่วนตัวกว่า 900 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี โดยได้บริจาคสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุงอาคาร

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นเงินจำนวน 160,000,000บาท บริจาคสมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา เป็นจำนวนเงิน 300,000,000บาท และบริจาคสมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี เป็นจำนวนเงิน 440,000,000บาท เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565”

สำหรับประวัติของ จุน วนวิทย์ หรือ อากงจุน ผู้ก่อตั้งฮาตาริ ปัจจุบันอายุ86 ปี ชีวิตวัยเด็กยากจน ต้องดิ้นรนสู้ชีวิต จบการศึกษาแค่ ป.2 เริ่มต้นการทำงานในวัย17 ปี ด้วยการขับแท็กซี่

แล้วเริ่มต้นมาเป็นลูกจ้างร้านทอง เป็นช่างทำโมล ทำของเล่น และอะไหล่พัดลม เป็นผู้มีพรสวรรค์ในด้านงานช่าง ทำให้ตอนอายุ 28 ปี พ.ศ. 2508 จึงสามารถทำโครงพัดลมพลาสติกขึ้นได้ ทั้งที่ยุคนั้นโครงกรอบพัดลมล้วนทำด้วยโลหะอะลูมิเนียม ก่อนที่จะเสนอขายชิ้นงานให้โรงงานผลิตพัดลมจนกลายเป็นการเปลี่ยนยุคเป็นพัดลมโครงพลาสติกเป็นต้นมา ต่อมา นายจุนเรียนรู้การพันมอเตอร์ที่ไต้หวัน แล้วจึงมาผลิตพัดลมที่ใช้ชิ้นส่วนพลาสติกออกจำหน่ายเป็นของตัวเอง

ตอนแรกใช้ยี่ห้อ K และยี่ห้อ TORY กระทั่งอายุ 52 ปี พ.ศ. 2532 จึงผลิตพัดลมฮาตาริจำหน่ายเป็นครั้งแรก และกิจการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ขยายกิจการจากพัดลมเป็นเครื่องฟอกอากาศ เครื่องซักผ้าขนาดเล็ก ส่วนแนวทางการประกอบธุรกิจ มีอยู่ 2 ประการคือ 1. ใช้ต้นทุนเท่าเดิม ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 2. ใช้ต้นทุนลดลง ได้ผลผลิตเท่าเดิม

ในการผลิตสินค้าต่างๆ ของนายจุน ดำเนินการโดยบริษัทในเครือวนวิทย์กรุ๊ป และในตอนนี้มีพนักงานกว่า 2,000 คน ส่งผลิตภัณฑ์วางขายทั้งไทยและต่างประเทศ มีผลประกอบการปีละ 4 พันล้านบาท มีส่วนแบ่งการตลาดพัดลมในประเทศถึง 80% จนสามารถลดการนำเข้าพัดลมจากต่างประเทศได้เกือบทั้งหมด

จนกลายเป็นธุรกิจที่แข็งแกร่ง จำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก ทำยอดขายได้ปีละหลายพันล้าน มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ พัดลมทุกประเภท รวมทั้งเครื่องฟอกอากาศ และเครื่องซักผ้าขนาดเล็กออกสู่ ตลาด และแม้ว่าในบางช่วงจะประสบวิกฤตทางด้านการเงินเป็นอย่างมากก็ยังสามารถบริหารจัดการให้บริษัทผ่านพ้นมรสุมได้เป็นอย่างดี

สำหรับนิสัยส่วนตัวของอากงจุน เป็นคนที่ทำงานมุ่งมั่น สมถะ ประหยัด เรียบง่าย แม้จะมีฐานะร่ำรวย และมักทำบุญบริจาคเงินตอบแทนสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อปี 2555 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายจุน วนวิทย์ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป