เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯ มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 63

ทั่วไป

อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่สร้างความประทับใจอย่างมาก สำหรับผู้ที่ต้องการจะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯรอบใหม่เตรียมตัวกันได้เลย ท่านอยู่ในเงื่อนไขหรือไม่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม เพจ โครงการมารดาประชารัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เตรียมเปิดลงทะเบียนช่วง มค ถึง กพ 63 ซึ่งการลงทะเบียนในครั้งนี้เเบ่งเป็นสองส่วน สำหรับคนที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ จะต้องมาเเสดงตนผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด(อาจเป็นที่ธนาคารกรุงไทยหรือทางระบบออนไลน์) เพื่อให้ได้ตรวจสอบข้อมูล ส่วนรายที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐนั้นจะเปิดให้ลงทะเบียน จะนำเรื่องรายได้ต่อครัวเรือนมาใช้ประกอบการพิจๅรณๅด้วย

นอกเหนือจากรายได้ส่วนบุคคลที่จะต้องไม่เกิน 100000 บาทต่อปี เเละการครอบครองทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ บัตรเครดิต ในส่วนสวัสดิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ตัวที่เป็นพื้นฐานคือ การได้รับเงินเพื่อซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐ คนละ 200 หรือ 300 บาทต่อเดือน และได้วงเงินคนละ 500 บาท ในการขึ้นรถเมล์ รถไฟ และรถไฟฟ้า ซึ่งจะยังคงมีเหมือนเดิม ส่วนที่จะพิจๅรณๅให้สวัสดิการในบัตรเพิ่มเติมนั้น ตัองดูในส่วนของงบประมาณเเละจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ต่อไป ปัจจุบันกองทุนประชารัฐ ซึ่งรัฐบาลจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นกองทุนที่ใช้จ่ายด้านสวัสดิการแก่ผู้มีรายได้น้อย ได้งบประมาณจากสำนักงบ ประมาณมา 40000 ล้านบาท ซึ่งสามารถใช้ได้จนถึงเดือน กย 2563

โพสต์ดังกล่าว